MORH ZAPOŠLJAVA: Traži se 300 vojnika i mornara, te 15 doktora medicine

morh.hr

Ministarstvo obrane Republike Hrvatske raspisalo je javni natječaj za ugovorni prijam u djelatnu vojnu službu 300 vojnika/mornara te 15 doktora medicine, kandidata za časnike zdravstvene službe.

Sukladno objavljenom natječaju, 300 kandidata odnosno kandidatkinja za vojnika/mornara prima se u vojničku službu u trajanju od dvije godine s početkom službe 8. svibnja 2018. Na javni natječaj mogu se javiti osobe oba spola, a probni rad traje šest mjeseci. Kandidati odnosno kandidatkinje bit će raspoređeni po rodovima i službama te mjestu službe sukladno potrebama Oružanih snaga Republike Hrvatske. Osim osnovnih uvjete za prijam u Oružane snage Republike Hrvatske propisanih člankom 34. i 35. Zakona o službi u OS RH, kandidati odnosno kandidatkinje moraju ispunjavati i posebne uvjete za prijam vojnika/mornara koji su propisani člankom 36. istog Zakona, a to su najmanje srednjoškolsko obrazovanje, najviše navršenih 30 godina života do kraja 2018. godine te uspješno završen program dragovoljnog vojnog osposobljavanja ili odslužen vojni rok.

Također, za kandidate za časnike, doktore/doktorice medicine, u djelatnu vojnu službu primaju se kandidati koji imaju završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij – zvanje doktor medicine. Osposobljavanje doktora medicine – kandidata za časnike traje dva mjeseca i započinje u svibnju 2018. godine. Kandidati se nakon završetka časničke izobrazbe primaju u djelatnu vojnu službu, dodjeljuje im se časnički čin natporučnik i raspoređuju se na časničku dužnost u Oružanim snagama RH.

“Napominjemo kako za prijem doktora medicine u djelatnu vojnu službu nema dobnog ograničenja,  a na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Kandidati koji nisu završili program dragovoljnog vojnog osposobljavanja ili vojni rok  bit će upućeni na dragovoljno vojno osposobljavanje po posebnom programu”, priopćeno je iz MORH-a.

RSS