HEP Opskrba predstavila novu uslugu: HEPI Trader – inovacija na energetskom tržištu

HEP Grupa

U sklopu 13. savjetovanja HRO CIGRÉ u Šibeniku, HEP Opskrba predstavila je novi jedinstveni proizvod na tržištu – HEPI Trader. 

HEPI Trader je ime nove usluge i softverske aplikacije HEP Opskrbe, kojom će velikim kupcima iz kategorije poduzetništvo biti omogućeno da samostalno upravljaju nabavom električne energije, imaju uvid u stanje na tržištu električnom energijom i kupuju je na tranše.

Iskustvo u radu s velikim kupcima iz kategorije poduzetništva, u Hrvatskoj, Sloveniji te Bosni i Hercegovini, pokazalo nam je da oni internacionalizacijom poslovanja ili prelaskom u vlasništvo velikih inozemnih kompanija stječu znanja o kupovini i upravljanju troškovima električne energije. Veliki industrijski kupci, posebice energetski intenzivni, traže cijenu električne energije koja im omogućava veću profitabilnost poslovanja. Cilj elektroprivreda u upravljanju portfeljem je omogućiti kupcima cjenovno konkurentnu i pouzdanu opskrbu električnom energijom, uz povećanu efikasnost proizvodnje, prijenosne i distribucijske mreže, kao i potrošnje energije kod krajnjih kupaca, te smanjenje utjecaja na okoliš. Razvijena aplikacija je rezultat rada izvrsnog informatičkog tima, zahvaljujući kojem je HEP Opskrba sada u mogućnosti svim velikim kupcima ponuditi samostalno upravljanje nabavom električne energije i optimizaciju troškova.“, naglasila je mr.sc. Tina Jakaša, direktorica HEP Opskrbe.

Softversko rješenje rezultat je sinergije HEP grupe, a direktor HEP Trgovine, Ante Ćurić, izjavio je: „HEPI Trader kupcima u Hrvatskoj, Sloveniji, BiH i Srbiji omogućava online pregled ugovora i transakcija, zadavanje naloga za kupnju, pregled izvješća o analizi kretanja cijena na veleprodajnim tržištima, pregled ostvarene prosječne cijene po transakcijama. Svaki dan se sve zatvorene transakcije šalju u HEP Trgovinu koja upravlja portfeljem HEP grupe. Riječ je o snažnom softverskom alatu  pomoću kojeg kupac virtualno komunicira s tržištem električne energije, nabavlja električnu energiju u vrijeme koje smatra optimalnim i po cijenama za koje procjenjuje da zadovoljavaju njegove potrebe.“

Uz usluge informiranja, savjetovanja i pomoći u nabavi električne energije, HEPI Trader velikim kupcima omogućava sveobuhvatan i transparentan uvid u kretanja na tržištu električne energije, usporedbe cijena u Hrvatskoj, regiji i šire. Uvođenjem HEPI Tradera, HEP Opskrba unaprjeđuje svoju ponudu, osigurava dugoročnu suradnju s najvećim brojem velikih kupaca i dodatno se diferencira u odnosu na konkurenciju, jačajući svoju lidersku poziciju na tržištu Hrvatske i regije, objašnjava direktorica Jakaša. Proizvod je primarno namijenjen velikim kupcima električne energije u kategoriji poduzetništvo (s godišnjom potrošnjom većom od 0,5 GWh) i to kupcima HEP Opskrbe u Hrvatskoj, odnosno HEP Energije u BiH i Srbiji, dok će u budućnosti biti dostupan i manjim kupcima u kategoriji poduzetništvo.

HEP je vodeći je opskrbljivač s udjelom od 85 posto ukupnog hrvatskog tržišta električne energije. HEP Opskrba opskrbljuje više od 40.000 kupaca kategorije poduzetništvo u Hrvatskoj, ukupne godišnje potrošnje od 7,1 TWh, a sinergijom s tvrtkama kćerima HEP Trgovine u regiji, opskrbljuje više od 350 industrijskih kupaca na tržištu Slovenije s godišnjom potrošnjom većom od 600 GWh  te nekoliko kupaca u BiH i Srbiji.

RSS