Medicinske sestre u domovima upozoravaju: ‘Neadekvatni uvjeti u kojima radimo eskalirali su u pandemiji’

prtsc Global TV/Youtube.com

Predsjednik Hrvatske komore medicinskih sestara (HKMS), Mario Gazić, mag. med. techn, zatražio je hitan sastanak s ministricom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Vesnom Bedeković radi rješavanja gorućih problema vezanih uz rad medicinskih sestara u ustanovama socijalne skrbi.

Komora kao ključne probleme zdravstvenih djelatnika u sustavu socijalne skrbi navodi neadekvatne uvjete rada koji su eskalirali tijekom pandemije, nedostatak zaštitne opreme i zakidanje medicinskih sestara oduzimanjem dana godišnjeg odmora zbog samoizolacije.

Podsjećaju i da nikada nije riješen problem statusa medicinskih sestara u socijalnoj skrbi, uz koji se vežu pitanja problema u provedbi propisa, stručni nadzor nad radom medicinskih sestara, obavljanje pripravničkog staža i polaganje stručnih ispita, neodobravanje stručnog usavršavanja od strane poslodavaca. Poseban problem koji se javlja u domovima je i nevođenje sestrinskih listi i sestrinske anamneze. S obzirom da je ova tema u ingerenciji Ministarstva zdravstva, Komora očekuje da sastanku prisustvuje i neki dužnosnik ovog ministarstva.

Također, HKMS želi s ministricom Bedeković otvoriti i temu nepostojanje kadrovskih normativa u podzakonskim propisima.

Komora medicinskih sestara nedavno je upozorila na neodgovarajući status medicinskih sestara u socijalnoj skrbi. Komora je u travnju provela istraživanje među medicinskim sestrama u ustanovama socijalne skrbi i ono je pokazalo da su uvjeti rada tih medicinskih sestara iznimno neadekvatni i da je stanje alarmantno.

“Nedostatak zaštitne opreme, maski, rukavica, zaštitnih odijela, dezinficijensa, oduzimanje dana godišnjeg odmora zbog samoizolacije, ogroman manjak sestrinskog kadra, preveliki broj zahtjevnih, kroničnih i palijativnih pacijenata na jednu sestru, ručno vođenje sestrinske dokumentacije su vrlo ozbiljni problemi s kojima se suočavaju medicinske sestre zaposlene u ustanovama socijalne skrbi diljem Hrvatske. To su teme koje ćemo otvoriti na sastanku s ministricom Bedeković. S obzirom da u sustavu kojim upravlja nadležno Ministarstvo radi 1800 medicinskih sestara, a Ministarstvo ne zapošljava niti jednu medicinsku sestru s potrebnim znanjima i sposobnostima za koordinaciju tog djela sustava, zatražit ćemo da se taj problem također riješi. Ministarstvo mora zaposliti jednu medicinsku sestra visoke stručne spreme za koordinaciju svih aktivnosti prema medicinskim sestrama u ustanovama u ovom sustavu”, rekao je predsjednik HKMS, Mari Gazić.

Usprkos važnosti uloge medicinskih sestara u epidemiji u kojoj se Hrvatska nalazi, pojedini ravnatelji ustanova socijalne skrbi su sestrama, koje su zbog reorganizacije rada u timovima završile mjesec s nedovoljnim fondom sati ili su bile u samoizolaciji, za to razdoblje oduzimali dane od godišnjeg odmora.

Komora medicinskih sestara stoga će, među ostalim, zatražiti od ministrice Bedeković, čije je ministarstvo nadležno nad ovim ustanovama, ispravljanje zakidanja njezinih članica.

Komora smatra nedopustivim činjenicu da nadležno Ministarstvo tumači kako nije odgovorno za način obračuna plaća u ustanovama socijalne skrbi čiji su osnivači županije ili Grad Zagreb. Tako će Komora zatražiti resornu ministricu da izda hitnu uputu koja će riješiti ovaj problem na isti način na koji je on riješen u sustavu zdravstva, uputom ministra zdravstva.

Osim toga, Komora će pripremiti i uputiti ministru zdravstva Viliju Berošu Prijedlog dopuna i izmjena Pravilnika o sestrinskoj dokumentaciji, koji utvrđuje sadržaj i obrasce sestrinske dokumentacije,a koji se sada nažalost odnosi samo na zaposlene u bolničkim zdravstvenim ustanovama. Ovaj prijedlog izmjena i dopuna postojećeg Pravilnika odnosit će se na medicinske sestre zaposlene u sustavu socijalne skrbi te će sadržavati prijedlog obrasca sestrinske dokumentacije prilagođen institucijama socijalne skrbi.

U sustavu socijalne skrbi, u državnim i privatnim ustanovama radi više od 1.800 medicinskih sestara u domovima za starije, za djecu, za psihički bolesne i za osobe s tjelesnim ili intelektualnim oštećenjima.

 

Ana Raić-Knežević