Definira se potresni hazard za Grad Zagreb: Kako se procjenjuje rizik od potresa u metropoli?

Ured za upravljanje u hitnim situacijama Grada Zagreba predstavio je projekt “Potresni rizik Grada Zagreba”.

Ovo je, kažu, jedini projekt u Republici Hrvatskoj koji obrađuje potresni rizik i financira se iz EU fondova. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt “Multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske za potrebe procjene smanjenja rizika od katastrofa”, čiji je dio i predstavljeni projekt, potpisan je 8. svibnja 2020. godine.

Riječ je o projektu koji će se provoditi u okviru Operativnog Programa “Konkurentnost i kohezija za razdoblje 2014. – 2020.” Nositelj mu je Državna geodetska uprava, dok uz Grad Zagreb kao partner na Projektu sudjeluje i Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a Hrvatske vode su sufinancijer projekta.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 135.045.851 kn od čega OPKK Program sufinancira iznos od 85%.

Udio Grada Zagreba u projektu iznosi 30.901.215 kuna. Od toga iznosa EU će sufinancirati nešto više od 26 milijuna kuna.

Ured za upravljanje u hitnim situacijama će u razdoblju od 36 mjeseci odraditi projektom određene aktivnosti:

  • Definirati potresni hazard za Grad Zagreb
  • Izraditi metodologiju za procjenu potresnog rizika za Grad Zagreb a koja je  primjenjiva na sve velike gradove u Hrvatskoj
  • Izraditi  bazu podataka o građevinama i stanovništvu
  • Izraditi procjenu potresnog rizika za Grad Zagreb
  • Organizirati savjetovanja i stručne konferencije.

Posebni ciljevi projekta su:

  • digitalizirati i objediniti sve podatke
  • osigurati podatke hitnim službama i civilnoj zaštiti za pripremu učinkovitoga odgovora neposredno nakon potresa ali i u svakodnevnim zadaćama
  • osigurati podatke o oštećenim zgradama i infrastrukturi
  • dokumentirati bazu ekonomski prihvatljive obnove postojećih građevina i gradnje novih sigurnih građevina.

RSS