HDS 2023: Poznat program 5. Foruma o urbanoj sigurnosti

Opatija Hotel Ambasador

U okviru Hrvatskih dana sigurnosti 2023. pored atraktivnog programa 17. Konferencije hrvatskih menadžera sigurnosti, 5. Foruma menadžera korporativne sigurnosti JI Europe (SEECSA), 5. Foruma o privatnoj zaštiti, održati će se i 5. Forum o urbanoj sigurnosti – „Video nadzor javnih površina“.

Iz programa izdvajamo:

Modul I. Ostvarivanje sigurnosti javnih površina

Izazovi funkcioniranja vijeća za prevenciju; predstavnik Ravnateljstva policije MUP-a RH

Pravni i etički izazovi korištenja tehnologije prepoznavanja lica u zaštiti javnih površina; Izv.prof.dr.sc. Mišo Mudrić, Pravni fakultet u Zagrebu

Obveze gradova i općina koji razvijaju sustav video nadzora javnih površina naspram GDPR-a; Ines i Marko Krečak,  Feralis privacy center, Rijeka

Obavljanje poslova  privatne zaštite i video nadzor na javnim površinama; predstavnik Ravnateljstva civilne zaštite, MUP RH

 

Radionica:  Izrada Strategije urbane sigurnosti zajednice; Izv.prof.dr.sc. Irena Cajner Mraović

Modul II. Video nadzor javnih površina vs. cyber sigurnosti, zaštite podataka i ljudskih prava

Ljudska prava u ostvarivanju video nadzora javnih površina – praksa suda; Nikolina Katić, mag.iur., Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava, pomoćnica zastupnice za pripremu predmeta

Biometrijska analiza podataka i potreba politike privatnosti; Izv.prof.dr.sc. Mišo Mudrić, Pravni fakultet u Zagrebu

Cyber (ne)sigurnost video nadzora javnih površina; Vlado Kosturjak, DIVERTO, Zagreb

16.15. – 17.-15

Panel I. Video nadzor naspram privatnosti na javnim površinama

Sudjeluju: Izv.prof.dr.sc. Mišo Mudrić, Pravni fakultet u Zagrebu, predstavnik Agencije za zaštitu osobnih podataka, Nikolina Katić, mag.iur., Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava, pomoćnica zastupnice za pripremu predmeta, Vlado Kosturjak, DIVERTO, Zagreb

Moderator: Ana Raić, novinarka, Telegram

Modul III. Nove tehnologije kao alati urbane sigurnosti

Modul IV. Prevencija kriminaliteta u zajednici i ostvarivanje urbane sigurnosti – primjeri dobre prakse vijeća za prevenciju 

Vijeće za prevenciju kriminaliteta Grada Rijeke

Vijeće za prevenciju kriminaliteta Grada Pule

Vijeće za prevenciju Grada Solina

Vijeće za prevenciju kriminaliteta Grada Dubrovnika

 

Svaki sudionik foruma istovremeno ostvaruje pravo sudjelovanja na svim događanjima na Hrvatskim danima sigurnosti 2023., uključujući i Gala svečanu večeru u Kristalnoj dvorani Hotela Kvarner, u srijedu 27. rujna u 20.00 sati povodom dodjele Hrvatske velike nagrade sigurnosti 2023.

Više o programu i uvjetima sudjelovanja pogledajte na www.danisigurnosti.hr

Program i prijavnicu sudjelovanja možete zatražiti i putem e-maila: info@uhms.hr  m. 091 44 55 017.

 

DBO/ Foto: Svijetsigurnosti.com