ZNANJE 21. STOLJEĆA: POKRENUT STUDIJ INFORMACIJSKE SIGURNOSTI I DIGITALNE FORENZIKE

MUP RH

Na zagrebačkom Tehničkom Veleučilištu pokrenut je novi specijalistički studij Informacijske sigurnosti i digitalne forenzike.

Studij traje IV. semestra.

Završetkom studija stječe se 120 ECTS bodova i zvanje: Stručni/a specijalist/specijalistica inženjer/inženjerka informacijske sigurnosti i digitalne forenzike .

Uvjet za upis je završeni preddiplomski studij 180 ECTS bodova.

Kompetencije koje student stječe završetkom studijskog programa Informacijska sigurnost i digitalna forenzika su:

Primjena informacijsko-komunikacijskih tehnologija u informacijskoj sigurnosti i digitalnoj forenzici – studenti stječu visoku razinu vještina rada s specijaliziranim alatima informacijske sigurnosti i digitalne forenzike, za zaštitu informacijskih sustava, upravljanje sustavima informacijske sigurnosti i digitalno forenzičku analizu.

Implementacija, upravljanje i organiziranje sustavima informacijske zaštite – obzirom na potrebu implementacije sustava informacijske sigurnosti u tvrtkama i institucijama, studenti stvaraju vještine implementacije i organizacije upravljanja sustavima sigurnosti prema definiranim normama

Organiziranje i upravljanje digitalno forenzičkim analizama – studenti razvijaju sposobnost provođenja digitalno forenzičkih analiza uz primjenu projektnog pristupa i definiranih najboljih praksi

Primjena zakonskih osnova informacijske sigurnosti i digitalne forenzike – obzirom na interdisciplinarnost područja predloženog studija, studenti stvaraju vještine povezivanja različitih teorijskih pristupa i različitih organizacijskih modela uz primjene zakonske regulative u ostvarivanju konkretnih zadaća, uče kako primijeniti zakonske norme i upravljati forenzičkim analizama

Završetkom specijalističkog diplomskog studijskog programa Informacijska sigurnost i digitalna forenzika, student će biti osposobljen za rad na sljedećim poslovima:

 • Ažurno pratiti i primjenjivati zakonsku regulativu iz područja informacijske sigurnosti i digitalne forenzike
 • Osiguranje zakonske usklađenosti sustava sigurnosti
 • Kreirati politike sigurnosti
 • Predlagati procedure za provođenje digitalno forenzičkih analize
 • Pratiti i nadzirati izrade izvješća, zapisnika, evidencija, prijedloga i programa iz područja informacijske sigurnosti i digitalne forenzike
 • Pružati savjetodavne usluga u pogledu digitalne forenzike
 • Analizirati sigurnost svih komponenti informacijskog sustava
 • Ispitivati sustav informacijske sigurnosti
 • Istraživati nove tehnologija za sustav sigurnosti, izabirati alate i opremu za primjenu u sustavu sigurnosti
 • Rukovodi tijelima za organizaciju i provedbu aktivnosti iz djelokruga korporativne sigurnosti
 • Upravljati rizicima i incidentima informacijske sigurnosti
 • Analizirati digitalne uređaje i otkrivati digitalne tragove
 • U skladu sa definiranim standardima organizirati procedure u digitalno forenzičkom laboratoriju
 • Voditi digitalno forenzičke analize primjenom najmodernijih alata digitalne forenzike

Neki od predavača su Krunoslav Antoliš, Marinko Žagar, Marina Rak, Vlatko Mićković, Goran Sirovatka, Sanja Duk, Jana Žiljak Vujič.

DBO