Vlatko Cvrtila ključni govornik na Hrvatskim danima sigurnosti 2021.

Prof.dr.sc. Vlatko Cvrtila i dr.sc. Davor Božinović na Hrvatskim danima sigurnosti 2019.

Prof.dr.sc. Vlatko Cvrtila, redoviti profesor u trajnom zvanju i rektor Sveučilišta VERN u Zagrebu, ključni je govornik Hrvatskih dana sigurnosti 2021., Opatija, 22.-24. rujna, u organizaciji Hrvatske udruge menadžera sigurnosti,  sa temom “Novi modeli sigurnosnog upravljanja“.

Iz njegovog dosadašnjeg profesionalnog i znanstvenog iskustva izdvajamo:

U domaćim i inozemnim publikacijama objavio je 40-ak znanstvenih radova te veći broj stručnih članaka o pitanjima suvremene sigurnosti. Bio je član uredništva i izvršni urednik časopisa Politička misao (1996. – 2000). Autor je jedne (Hrvatska i NATO, 2004) i suautor dviju knjiga (Suvremeni sustavi nacionalne sigurnosti, 1999., Suvremene sigurnosne politike, 2009). Sudjelovao je u radu više domaćih i inozemnih ekspertnih skupina za pitanja nacionalne i europske sigurnosti. Bio je savjetnik predsjednika Republike (2005. – 2008.) i predsjednice Vlade Republike Hrvatske (2009. – 2011). Od 2003. do 2004. prvi je predsjednik Vijeća za civilni nadzor sigurnosnih službi pri Hrvatskom saboru, a od 2012. vanjski član Odbora za obranu Hrvatskog sabora. Član je Foruma za sigurnosne studije i Međunarodne udruge za leadership (International Leadership Association). Predsjednik je znanstvenog Savjeta Hrvatske udruge menadžera sigurnosti.

Više o programu i uvjetima sudjelovanja na Hrvatskim danima sigurnosti 2021. pročitajte na www.danisigurnosti.hr

Hrvatska elektoprivreda platinasti je sponzor Hrvatskih dana sigurnosti 2021.

PO/ Foto: HUMS