Vlada nastavlja jačati mehanizme borbe protiv korupcije

borba protiv korupcije - VRH 117

Na današnjoj 117. sjednici Vlada je donijela Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama, izmjene i dopune Zakona o Vladi te Kodeks ponašanja državnih službenika u tijelima državne vlasti čime su napravljeni iskoraci u jačanju preventivnih antikoruptivnih mehanizama i ispunjene preporuke GRECO-a.

Članovi Vlade ostaju bez imuniteta ako se sumnja u koruptivna djela

Vlada je na današnjoj sjednici donijela i Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Republike Hrvatske te Kodeks ponašanja državnih službenika u tijelima državne vlasti.

Vlada je u petak na sjednici predložila izmjene Zakona o Vladi RH kojima se predviđa ukidanje imuniteta članovima Vlade ako se radi o koruptivnom djelu za koje se progon poduzima po službenoj dužnosti i usvojila Kodeks ponašanja državnih dužnosnika u tijelima izvršne vlasti.

“U skladu s programom Vlade, ukidamo imunitet članovima Vlade za koruptivna kaznena djela koja se progone po službenoj dužnosti. Takvi će se kazneni postupci moći voditi bez prethodnog odobrenja Vlade”, rekao je ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica o izmjenama zakona koje su upućene u saborsku proceduru.

Prema važećim zakonskim odredbama, članovi Vlade imaju imunitet od kaznenog postupka za sva djela za koja je kazna do pet godina zatvora.

Izmjene Vlada predlaže radi jačanja preventivnih antikoruptivnih mehanizama, a ispunjavaju se i preporuke iz Izvješća V. evaluacijskog kruga GRECO-a.

Njima se preciznije uređuju ovlasti i dužnosti glavnog tajnika Vlade, te status posebnih savjetnika i članova savjeta koje osniva Vlada.

Propisuje se tko može biti imenovan za člana savjeta te da podaci o članovima savjeta i posebnim savjetnicima moraju biti javno objavljeni.

Posebni savjetnici i članovi savjeta morat će potpisati Izjavu o interesima i nepristranosti, a na taj se način, ističe Malenica, uređuje kako oni moraju obavljati svoje poslove. “Posebno se uređuje pitanje njihove nepristranosti i izbjegavanje sukoba interesa”, naglasio je.

Kodeks ponašanja državnih dužnosnika

Vlada je usvojila Kodeks ponašanja državnih dužnosnika u tijelima izvršne vlasti kojim su utvrđena etička načela i pravila ponašanja na temelju kojih oni trebaju postupati tijekom obnašanja dužnosti, te je uređen sastav i djelokrug rada nadzornog tijela – Vijeća za provedbu Kodeksa ponašanja državnih dužnosnika u tijelima izvršne vlasti.

Kodeksom koji predlažemo, kaže Malenica, jačamo preventivno djelovanje u pogledu sprečavanja nedopuštenog ponašanja, zaštite javnog interesa i jačanja odgovornosti dužnosnika u obavljanju povjerene dužnosti.

“Kodeks je dodana vrijednost već postojećem pravnom okviru u području sprečavanja sukoba interesa, prava na pristup informacijama, fiskalnoj odgovornosti i području suzbijanja korupcije jer njime jačamo integritet visokih dužnosnika”, rekao je.

Kodeksom se uspostavljaju jasna pravila ponašanja dužnosnika u pogledu deklariranja interesa i imovine, zabrane primanja darova, kontakata s trećim osobama, nagrada i priznanja.

Vijeće za primjenu Kodeksa imenovat će Vlada, a jednom godišnje ono će Vladi podnositi izvješće, dodao je Malenica.

U Sabor je Vlada uputila i konačni prijedlog izmjena Zakona o pravu na pristup informacijama kojima se taj zakon usklađuje s Direktivom o otvorenim podacima i ponovnoj uporabi informacija javnog sektora.

Taj je zakon, istaknuo je ministar, važan instrument osiguranja transparentnosti tijela javne vlasti, a predloženim su izmjenama napravljeni iskoraci u implementaciji.

RSS/ Foto: VRH