U Podcastu „Jesmo li sigurni da smo sigurni?,“ gost: dr.sc. Ivan Nađ

dr.sc Ivan Nađ - jesmo li sigurni da smo sigurni

Na HUMS TV Youtube kanalu pogledajte novu emisiju Podcasta Svijeta sigurnosti „Jesmo li sigurni da smo sigurni?“ .

Urednik i voditelj Alen Ostojić, razgovarao je sa dr.sc. Ivanom Nađem, policajcem od karijere i znanstvenikom.

Ivan je završio Srednju školu za unutarnje poslove u Zagrebu, te Fakultet fizičke kulture Sveučilišta u Zagrebu.

Godine 2011. na Visokoj policijskoj školi u Zagrebu na poslijediplomskom stručnom studiju (smjer kriminalistike), odbranivši stručni magistarski rad na temu „Obiteljska ubojstva u Republici Hrvatskoj“, stekao je akademski stupanj magistar kriminalistike.

Policijsku karijeru Ivan je započeo kao policajac, a obnašao je mnoge odgovorne dužnosti: Načelnik Sektora policije u PU Zagrebačkoj, Načelnik Uprave kriminalističke  policije MUP-a RH, Naačelnik PU Splitsko – dalmatinske,  Načelnik PU Bjelovarsko-bilogorske, Zamjenik  Glavnog ravnatelja policije MUP-a RH.

Godine 2009. na Univerzitetu „Sv. Kiril i Metodij“, Pravni fakultet „Justinijan Prvi“ u Skopju u Republici Makedoniji, na poslijediplomskom studiju Kaznenog prava i kriminologije, odbranivši magistarski rad pod nazivom „Uloga policije kod poduzimanja radnji u svrhu osiguranja dokaza u kaznenom postupku“ stekao je znanstveni stupanj magistar pravnih znanosti u području kaznenog prava.

Godine 2011. na istom fakultetu doktorirao je iz područja Kaznenog prava, odbranivši doktorsku disertaciju pod nazivom „Privatna zaštita u Jugoistočnoj Europi“, te stekao znanstveni stupanj doktor pravnih znanosti.

Od 2012. godine radi kao predavač na Veleučilištu Velika Gorica, Velika Gorica , a od 2015. godine na istom Veleučilištu obnaša poslove prodekana za nastavnu djelatnost i nositelj je nastavnih kolegija na Stručnom studiju Upravljanje u kriznim uvjetima iz predmeta Zaštita podataka, Kritična infrastruktura i Zaštita osoba i imovine, te na Specijalističkom studiju Krizni menadžment iz predmeta Upravljanje kritičnim infrastrukturama.

Autorski i koautorski objavio je 11 knjiga i 47 znanstvenih i stručnih radova iz područja policijskog prava, kriminalistike, privatne zaštite, te radova koji se odnose na sustav upravljanja kvalitetom.

Član je Hrvatske udruge menadžera sigurnosti, predavač na programu obrazovanja Certificirani menadžer korporativne sigurnosti.

Emisiju možete pogledati i na Zapad TV, u ponedjeljak, 09. svibnja 2022. u 21:05 sati.

DBO/ Foto: Svijetsigurnosti.com