Tko su menadžeri korporativne sigurnosti i zašto je važno njihovo certificiranje ?

Hrvatska udruga menadžera sigurnosti (HUMS), prva među članicama Asocijacije menadžera korporativne sigurnosti JI Europe (SEECSA), 6. rujna pokreće program certificiranja menadžera korporativne sigurnosti.. To je povod za razgovor sa Alenom Ostojićem, predsjednikom HUMS-a.

Što se smatra korporativnom sigurnošću?

Korporativna sigurnost je strateška i operativna funkcija organizacije koja upravlja svim incidentima koji mogu ugroziti sigurnost organizacije i njezinu najvrjedniju imovinu – zaposlenike.

Tko je menadžer korporativne sigurnosti?

Poslovni lider odgovoran za razvoj, provedbu i upravljanje vizijom, strategijom i programima korporativne sigurnosti organizacije. On usmjerava osoblje u prepoznavanju, razvoju, implementaciji i održavanju sigurnosnih procesa u cijeloj organizaciji kako bi se smanjili rizici, reagirali na incidente i ograničili izloženost odgovornosti, uspostavili odgovarajući standardi i kontrole rizika u području korporativne sigurnosti, te uspostavila strategija, politika i procedura korporativne sigurnosti.

Koja su glavna obilježja proaktivne korporativne sigurnosti?

Proaktivna korporativna sigurnost usmjerena je na usklađivanje sigurnosti i poslovanja kroz šest područja:

  1. Svakodnevna demonstracija da prije svega ostvarujemo sigurnost zaposlenika a tek onda sigurnost organizacije,
  2. Bavljenje upravljanjem promjenama,
  3. Preuzimanje rizika,
  4. Izgradnja otpornosti organizacije,
  5. Bavljenje strateškom i operativnom funkcijom,
  6. Stvaranje klime pozitivne poslovne sposobnosti.

 

Zašto je važno certificiranje menadžera korporativne sigurnosti?

Sve struke grade svoj profesionalni status i ugled kroz proces certificiranja svojih članova te svih onih koji rade u predmetnom području struke kroz usavršavanje, stručne ispite te konačno prijema u udrugu. Kroz te obveze čuva se dignitet struke, osigurava poštivanje njezinih specifičnih vrijednosti i ekonomski položaj članova. S ciljem afirmacije profesionalne samosvijesti menadžera korporativne sigurnosti, unaprjeđenja kompetentnosti i kvalitete rada te jamstava osobne kompetentnosti za zanimanje menadžera korporativne sigurnosti. Upravo zato u hrvatsku sigurnosnu praksu, uvodimo ovaj jedinstveni program obrazovanja i certificiranja stručnjaka koji se bave poslovima upravljanja korporativnom sigurnošću.

 

Koja je svrha certificiranja?

Certifikat menadžera korporativne sigurnosti, HUMS i SEECSA prihvaćaju kao tzv. zlatni standard za menadžere korporativne sigurnosti. Osnovna svrha certifikata je unaprjeđivanje stručnog, ekonomskog i društvenog statusa sigurnosne struke i menadžmenta korporativne sigurnosti te standardizacija profesije. Certifikat jamči najvišu profesionalnu razinu i stručnu sposobnost osobe koja ga je stekla. U konačnici, poslodavac i vlasnik imaju jamstvo manjeg rizika od nepoželjnih improvizacija i incidenata ako imaju angažiranu osobu s certifikatom.

 

Koliko traje program certificiranja?

Svaki od osam modula osim modula Poslovno obavještajna djelatnost traje 10 nastavnih sati. Modul Poslovno obavještajna djelatnost traje 25 nastavnih sati. Cjeloviti program traje 95 nastavnih sati.

Da bi polaznik stekao certifikat CMKS mora uspješno savladati svih osam modula.

I sam ću biti sudionik ove prve generacija polaznika tako da s velikim očekivanjima krećem u edukaciju. Moram priznati da imam velika očekivanja od predavača.

Tko su predavači?

U projektu certificiranja sudjeluju trenutno najpriznatiji  znanstvenici i eksperti u području sigurnosti: prof.dr.sc. Vlatko Cvrtila, doc.dr.sc. Robert Kopal, prof.dr.sc. Irena Cajner Mraović, prof.dr.sc. Marijan Cingula, dr.sc. Darija Ivandić, dr.sc. Branko Mihaljević, dr.sc. Damir Trut, dr.sc. Darko Palačić, dr.sc. Nikola Brzica, Alen Delić i Darija Korkut.

Više informacije o programu certificiranja menadžera korporativne sigurnosti zatražite putem e-maila: info@uhms.hr

DBO/ Foto: HUMS