Petković: Potrebno je raditi što kvalitetnije izrade programa prevencije ovisnosti na mjestu rada

Željko Petlković

O tome kako poboljšati prevenciju unošenja i konzumacije alkohola i opojnih droga na radnom mjestu bilo je riječi na savjetovanju: Prevencija konzumacije alkohola i opojnih droga na radnom mjestu, održanom u zagrebačkom Hotelu  Westin,   25. siječanja 2022., u organizaciji Poslovnog učilišta integralna sigurnost i razvoj iz Zagreba.

Prevencija ovisnosti na radnim mjestima – pregled intervencija u EU, bio je naziv prezentacije Željka Petkovića,univ.spec.krim., Pomoćnika ravnatelja HZJZ-a za suzbijanje zlouporabe droga.

„Od ukupnog broja osoba koje su u postupku liječenja od ovisnosti o drogama, njih 58,3% su sudionici radnog procesa odnosno nalaze se u nekom obliku radnog odnosa“, istaknuo je Petković i dodao da se broj odraslih koji su konzumirali neku ilegalnu drogu  između 2011. i 2019. udvostručio (porast s 5.3% na 11.2%). Najčešće korištena ilegalna droga u RH je kanabis (marihuana(hašiš), barem jedan put u životu konzumiralo ga je 19,4% ispitanika, odnosno 31,6% mlađih odraslih (15-34). Među ispitanicima u 2011. onih koji su konzumirali alkohol jednom mjesečno ili rjeđe bilo je 38.0%. Alkohol je u posljednjih mjesec dana u 2015. godini  konzumiralo 30.4% odraslih. Za usporedbu u oba istraživanja žene su znatno rjeđe konzumirale alkohol od muškaraca (1:4).

Faktori radnog mjesta koji mogu povećati rizik za zlouporabu alkohola i droga:

  • smjenski i noćni rad
  • putovanje na posao i rad izvan mjesta stanovanja
  • kulturne norme koje potiču ovisničko ponašanje
  • dostupnost alkohola i droga na ili blizu radnog mjesta
  • izloženost stresu na radu, nedovoljna kompetencija, preveliki radni zahtjevi, slaba kontrola, horizontalni i vertikalni mobbing, produženi rad, izgaranje na poslu, nesiguran radni ugovor, nezadovoljstvo

Posljedice mogu biti povećana incidencija ozljeda, povećani troškovi liječenja, lošiji rezultati rada, veći apsentizam i fluktuacija radnika, povećani troškovi za zamjenskog radnika, niski stupanj motivacije, smanjena učinkovitost i kompeticije.

Na kraju prezentacije, Petković je istaknuo da je izrađen nacrt  Nacionalne strategije djelovanja na području ovisnosti 2022.- 2031. kao i Nacrt Akcijkog plana djelovanja na području ovisnosti 2022.- 2026., čija su glavna obilježja:

  • mjere su usmjerene na razvijanje preventivnih programa sprječavanja zlouporabe ilegalnih i legalnih droga na mjestu rada, osobito na radnim mjestima s posebnim uvjetima rada i mjestima s povećanim rizikom zlouporabe droga
  • izrada stručnih protokola kojima će se regulirali uvjeti i način utvrđivanja koncentracije droga u organizmu poštujući etička i ljudska prava pojedinca,
  • suodgovornost zaposlenika, poslodavca i sindikata u razvoju i primjeni programa prevencije ovisnosti na mjestu rada i provođenju specifičnih dodatnih izobrazba (informativna predavanja, okrugli stolovi i sl.) svih sudionika u radnom procesu.

Nositelji su Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Državni inspektorat, poslodavci i sindikati.

 

DBO/ Foto: Svijetsigurnosti.com