Novi termin: Edukacija povjerljivih osoba – korporativni istražitelji

Učionica : Edukacija povjerljivih osoba

Prema odredbama  Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, koji je na snazi od 1. srpnja 2019., sve tvrtke koje zapošljavaju više od 50 radnika moraju uspostaviti sustav unutarnjeg prijavljivanja  nepravilnosti poput kršenja zakona i drugih propisa te nesavjesnog upravljanja javnim dobrima, javnim sredstvima i sredstvima Europske unije.

Poslodavac je u obvezi imenovati tzv. povjerljivu osobu, i njezinog zamjenika zadužene za zaprimanje prijava nepravilnosti i vođenje postupka u vezi s prijavom nepravilnosti u roku od devet mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti. Taj rok je istekao 1.  travnja 2020.

Iste godine kada je Republika Hrvatska donijela zakon, na razini Europske unije 23. listopada donesena je Direktiva Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti osoba koje prijavljuju povrede prava Unije.

Iako se donošenju novog Zakona ( ministar Ivan Malenica je 25. siječnja 2022. u Hrvatskom saboru predstavio prijedlog Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti)  pristupa primarno zbog potrebe usklađivanja našeg zakonodavstva s Direktivom EU, ovim prijedlogom dodatno se uređuju pojedina pitanja na koje je ukazala praksa.

Novim Zakonom preciznije se uređuje područje primjene i ono se proširuje na sektorske propise Europske unije koji su izričito navedeni u Zakonu, zatim na područja koja utječu na financijske interese Unije,  te područja koja se odnose na unutarnje tržište, tržišno natjecanje i državne potpore. Uz to, i dalje se propisuje zaštita zviždača koji prijavljuju nepravilnosti u primjeni nacionalnih propisa ukoliko se takvim kršenjem ugrožava i javni interes.

U novom Zakonu zadržana je struktura kanala za prijavljivanje koja obuhvaća:

Unutarnje prijavljivanje – prijavljivanje nepravilnosti putem povjerljive osobe kod poslodavca.  Povjerljivu osobu moraju imati svi poslodavci koji zapošljavaju više od 50 zaposlenika, dok se poslodavcima koji imaju između 50 i 249 zaposlenika daje mogućnost dijeljenja resursa u vezi prijava i vođenja postupka unutarnjeg prijavljivanja. Radnici će i dalje zadržati odlučujuću ulogu u izboru povjerljivih osoba. Povjerljive osobe će se imenovati na radničkog vijeća ili sindikalnog povjerenika, ili izravno na prijedlog radnika.

Vanjsko prijavljivanje – prijavljivanje vanjskom tijelu odnosno Pučkoj pravobraniteljici. Novina je da će prijavitelji od sada nepravilnost moći prijaviti izravno Pučkoj pravobraniteljici, neovisno o tome je li prvo koristio kanal unutarnjeg prijavljivanja.

Javno razotkrivanje – otkrivanje nepravilnosti javnosti. Prijavitelji nepravilnosti će imati pravo na zaštitu sukladno ovom Zakonu ako u okviru unutarnjeg i vanjskog prijavljivanja nisu poduzete odgovarajuće aktivnosti kako bi se prijava riješila ili ako smatra da nepravilnost predstavlja opasnost za javni interes, da postoji rizik od osvete ili ako su izgledi da će se nepravilnost ukloniti niski.

Preciznije se definira pojam osvete koji obuhvaća svaku izravnu ili neizravnu radnju ili propust u radnom okruženju poput prijetnje osvetom ili pokušaj osvete. To omogućuje kvalitetniju zaštitu prijavitelja nepravilnosti.

Prijavitelj nepravilnosti će imati pravo na zaštitu koja uključuje sudsku zaštitu, naknadu štete, zaštitu identiteta i povjerljivosti, te primarnu pravnu pomoć.

Izričito se propisuje da osobe koje su prijavu podnijele anonimno, ali im je naknadno utvrđen identitet ostvaruju jednako pravo na zaštitu kao i osobe koje su otkrile identitet.

Uz to, pravo na zaštitu ostvaruju i osobe koje nepravilnosti izravno prijavljuju institucijama, tijelima ili agencijama Europske unije.

Pravo na zaštitu uz prijavitelja nepravilnosti, od sada će uživati i povjerljiva osoba i njezin zamjenik, kao i povezane osobe.

Ovim zakonskim prijedlogom dodatno se omogućava zaštita ne samo osobama koje su u stalnom radnom odnosu već primjerice i volonterima, studentima, osobama angažiranim prema ugovoru o djelu, osobama koje sudjeluju u postupcima javne nabave odnosno osobama koje sudjeluju u aktivnostima kod poslodavaca.

Kako bi olakšala poslodavcima imenovanje stručnih i kompetentnih osoba, Hrvatska udruga menadžera sigurnosti u partnerstvu s Visokom policijskom školom u Zagrebu  dizajnirala je program edukacije  povjerljivih osoba – internih istražitelja. 

Edukacija će se održati u Zagrebu, u srijedu, 22. veljače 2022.

Program čine četiri modula u ukupnom trajanju od 10 nastavnih sati:

  • Normativni okvir internih istražitelja: prof.dr.sc Stjepan Gluščić, Visoka policijska škola u Zagrebu
  • Prava prijavitelja nepravilnosti i sudska zaštita: mr. Sc.  Iris Gović Penić, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu
  • Prijavljivanje nepravilnosti i postupanje po prijavi  nepravilnosti; Dinka Rajčić, mag.iur., potpredsjednica Hrvatske udruge menadžera sigurnosti
  • Privatni detektivi kao komponenta istraživanja prijavljenih nepravilnosti: Dinka Rajčić, mag.iur., potpredsjednica Hrvatske udruge menadžera sigurnosti

 

Na kraju ove intenzivne, desetosatne edukacije i završnog ispita, polaznici će dobiti Certifikat povjerljive osobe za zaprimanje prijava nepravilnosti i vođenje postupka u vezi s prijavom nepravilnosti.

Više informacija o programu i prijavi zatražite putem e-maila: info@uhms.hr

DBO/ Foto: Svijetsigurnosti.com