MUP skreće pozornost na nepravilnosti u radu ustanova koje se bave školovanjem pasa

Centar za obuku pasa MUP RH

Tijekom dosadašnjeg nadzora provedbe Zakona o privatnoj zaštiti Sektor za inspekcijske poslove Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske uočio je određena tumačenja u svezi korištenja ovlasti zaštitara – uporabe zaštitarskog psa, odnosno primjene psa kao  sredstva zaštite osoba i imovine.

Inspekcija je nepravilnosti uočila posebice kod pojedinih pravnih osoba koje se bave školovanjem pasa, a odnose se na korištenje pasa  u određenim specijalnostima kao što je detekcija pirotehnike, novca, narkotika i sl., te potragu za osobama, spašavanje unesrećenih i dr.

Sektor za inspekcijske poslove ističe da je zaštitarski pas posebno izvježban pas koji se može koristiti u obavljanju poslova tjelesne zaštite, te da je uporaba zaštitarskog psa ovlast koju primjenjuje zaštitar kao vrstu uporabe sredstva prisile u okviru zaštite osoba i imovine unutar štićenog perimetra.

Zaštitarski pas mora biti izvježban za određene namjene  i mora se koristiti pod uvjetima propisanim člankom 38. Zakona te člancima 29. i 30. Pravilnika  o uvjetima i načinu provedbe tjelesne zaštite, što znači da njime isključivo može upravljati zaštitar, koji mora biti obučeni vodič u svrhu zaštite osoba i imovine. Nije moguće da psa pri provedbi zaštite osoba i imovine  vodi i upravlja osoba koja nema dopuštenje za obavljanje poslova zaštitara.

Sektor za inspekcijske poslove zaključuje da zaštitarski pas ne može biti korišten za druge namjene, posebice za one  koje provodi isključivo policija i druga specijalizirana tijela s psima posebno obučenim za takve namjene , već samo kao sredstvo prisile kada su ispunjeni uvjeti iz članka 38. stavak 4.  Zakona o privatnoj zaštiti .

DBO