Ministar Krstičević: Pitanje nacionalne sigurnosti je nadstranačko, potreban je konsenzus cijelog društva

Potreban je konsenzus cijelog društva
Vlada RH

Nakon današnje sjednice Vlade, održana je konferencija za medije na kojoj je o Strategiji nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske  te o Zakonu o sustavu domovinske sigurnosti govorio ministar obrane Damir Krstičević.

Na konferenciji su nazočili: načelnik Glavnog stožera oružanih snaga, general zbora Mirko Šundov, državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova Robert Kopal, državni tajnici u Ministarstvu obrane Tomislav Ivić i Zdravko Jakop, predstojnik Ureda za nacionalnu sigurnost Pjer Šimunović, ravnatelj policije Marko Srdarević te članovi radne skupine za izradu Strategije i Zakona.

Ministar Krstičević rekao je kako je postojeća Strategija donesena prije 15 godina i dodao “sigurnosna paradigma se promijenila, sigurnosno okruženje se mijenja i sve to zahtjeva brže prilagođavanje sustava sigurnosti koji mora biti proaktivan, brz i spreman, te ispred onih koji predstavljaju prijetnju”.

Također upozorio je da je nužno “odgovorno i zajedno raditi na sustavu”, jer jedino se na taj način može odgovoriti na izazove današnjeg vremena. Podsjetio je na dosadašnje neuspjele pokušaje izrade Strategije – 2010. godine kada je proces vodilo Ministarstvo obrane i 2012. kada ga je vodilo Ministarstvo vanjskih poslova. Ovaj, najnoviji proces započeo je s dolaskom Vlade 2016. godine.

Govoreći o procesu donošenja Strategije i Zakona u kojem je sudjelovalo više od 150 stručnjaka, vrlo bitnim ocijenio je i raspravu u Odborima u Hrvatskom saboru gdje su također predložene ideje, sugestije koje su rezultirale kvalitetnim materijalom nakon kojeg je pokrenuta široka javna raspravu koja je trajala trideset dana.

“Pitanje nacionalne sigurnosti je nadstranačko i tu je potreban konsenzus cijelog društva, to je interes Hrvatske i svih njenih građana” kazao je Krstičević i iznio pet bitnih segmenata iz Strategije:

  1. Republika Hrvatska kao odgovor na nove sigurnosne rizike treba „Partnerstvo za sigurnost” iz kojeg će proizići sustav domovinske sigurnosti koji počiva na načelima poštivanja ljudskih prava, transparentnosti, solidarnosti, tolerancije i dijaloga
  2. Republika Hrvatska će razvijati moderan, sveobuhvatan, racionalan, učinkovit sustav domovinske sigurnosti koji će odgovarati našoj tradiciji i potrebama
  3. Razvoj strategije nacionalne sigurnosti trajan je i kontinuiran proces
  4. Vlada Republike Hrvatske će jednom godišnje izvijestiti Hrvatski sabor o provedbi Strategije nacionalne sigurnosti
  5. Sustav sigurnosti koji razvijamo i poboljšavamo jamčit će svim našim građanima da Republika Hrvatska u bilo kojem trenutku može čvrsto, snažno i jasno reagirati i odgovoriti na bilo koju ugrozu ili opasnost.

Što se tiče Zakona o sustavu domovinske sigurnosti,  posebno je istaknuo važnost postojanja Zakona u kontekstu provedbe Strategije. “Cilj Zakona je uspostava učinkovitog sustava domovinske sigurnosti kao odgovora prema sigurnosnim izazovima”.

Misija sustava domovinske sigurnosti jest graditi sigurnosno okruženje, štititi i promovirati  nacionalne interese, skrbiti o pojedincima, infrastrukturi, gospodarstvu, prirodnim resursima i državnom teritoriju, a vizija sustava jest jedinstven, organizacijski definiran sustav u kojem će postojati uvezivanje u fazi planiranja i izvršenja zadaća, a u funkciji jačanja nacionalne sigurnosti i učinkovitog upravljanja sigurnosnim rizicima.  Vrijednost sustava domovinske sigurnosti su: sloboda, dostojanstvo čovjeka, poštenje, domoljublje, transparentnost i vladavina prava.

Središnje tijelo sustava domovinske sigurnosti je Vijeće za nacionalnu sigurnost, a njegove zadaće su kao i do sada, prije svega sigurnost. Naglasio je kako je do sada problem bio taj što nije postajalo tijelo koje bi moglo provesti smjernice. Donošenjem ovog Zakona uspostavlja se Koordinacija za sustav domovinske sigurnosti – zadužena za usklađivanje i koordiniranje rada sustava domovinske sigurnosti: donošenje odluka o kriznoj situaciji, odgovor na krizu (krizni stožer) te pokreće izrada standardnih operativnih postupaka za odlučivanje i upravljanje krizom time se želi uspostaviti točna procedura.

Ministar Krstičević završio je prezentaciju govoreći o dobiti ovako uređenog sustava domovinske sigurnosti:

  1. osigurati jasnije postavljanje strategijskih smjernica, kompleksno razmatranje svih nacionalno relevantnih sigurnosnih ugroza i rizika te zajedničko odlučivanje o usklađenim odgovorima na sigurnosne ugroze i rizike
  2. izbjegavanje dupliranja poslova i rasipanja resursa, odnosno propuštanje reagiranja na ugrozu ili rizik zbog moguće nejasno definirane odgovornosti (nadležnosti) pojedinih državnih tijela
  3. osigurati nadležnim donositeljima odluka u ministarstvima i drugim državnim tijelima pravodobne i relevantne obavještajne proizvode (informacije, analize, procjene i prosudbe) o sigurnosnim rizicima
  4. oslanjanje sustava sigurnosti na proaktivnu ulogu države, građana, nevladinih organizacija, javnih poduzeća, privatnih kompanija i drugih zainteresiranih strana.

Državni tajnik Ministarstva unutarnjih poslova Rober Kopal dao je podršku donošenju Strategije nacionalne sigurnosti i Zakonu o sustavu domovinske sigurnosti, ocijenivši da je donošenje ovih dokumenata “važan i nužan  korak ka jačanju sigurnosti Hrvatske”.

DBO