KARIJERE: Darko Palačić na čelu HUMS-ova Odbora za primjenu sigurnosnih normi

Svijetsigurnosti.com

Odbor za primjenu sigurnosnih norma, novi je stručni odbor Hrvatske udruge menadžera sigurnosti,  koji je nastao na inicijativu predsjednika Hrvatske udruge menadžera sigurnosti Alena Ostojića.

Upravni odbor HUMS-a jednoglasno je podržao Ostojićev prijedlog da dr.sc. Darko Palačić postane predsjednik Odbora za primjenu sigurnosnih norma.

Temeljni ciljevi Odbora za primjenu sigurnosnih norma jesu edukacija članova i drugih zainteresiranih strana o normama i koristima njihove primjene, poticanje njihove primjene, donošenje smjernica i preporuka za primjenu norma, razvoj vlastitih smjernica za normizaciju procesa i postupaka u području sigurnosti, jačanje suradnje sa Hrvatskim zavodom za norme te drugim ustanovama i organizacijama iz područja primjene norma. Za sve temeljne ciljeve utvrditi će se podciljevi sa programima postizanja ciljeva, istaknuo je Palačić.

Palačić je menadžer sigurnosti zaposlen u Alzas Alarmsu iz Čakovca, ali i doktor znanosti zaštite na radu. Dugogodišnji je predavač na Visokoj školi za sigurnost u Zagrebu.

Palačić je konzultant i auditor za  sustave upravljanja prema normama ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27001, ISO 22000, HACCP, ISO 31000, ISO 50001.

Općenito, norme se temelje na provjerenim znanstvenim, tehničkim i iskustvenim rezultatima sa ciljem postizanja boljitka društvene zajednice. Normizacija u području sigurnosti je proces čini je osnovni cilj sustavno nastojanje da se uklone različitosti u provedbi procesa sigurnosti u poslovnim i drugim organizacijama. Obzirom da je sigurnost neke organizacije jedan od temelja učinkovitog poslovanja, brojene su koristi primjene sigurnosnih norma ovisno o području primjene pojedine norme. Primjena sigurnosnih norma ima sve veći utjecaj na gospodarstvo i u suvremenom poslovanju postaje neophodno. Obzirom da se prepoznaje sve veći društveni značaj sigurnosti, normizacija sigurnosnih postupaka sve više postaje svjetski proces, rekao je Palačić za portal Svijetsigurnosti.com

DBO