Visoka škola za sigurnost u Zagrebu prestaje s radom, osnovana Visoka škola menadžmenta i sigurnosti SECURUS

YouTube

Visoka škola za sigurnost sa sjedištem u Zagrebu, koja je s radom započela 1997. godine prestaje s radom. Odluka je to stručnih tijela škole i njenog utemeljitelja Nenada Kaciana.

Studenti u Zagrebu dužni su završiti studij u redovitom apsolventskom roku do 30.9.2019. godine, a studenti u Splitu do 1.3.2019. Nakon 30.9.2019. Visoka škola za sigurnost organizirat će zadnju promociju (svečanu podjelu diploma), a istekom te kalendarske godine prestat će s radom.

Visoku školu za sigurnost kao visoko učilište s pravom javnosti osnovale su dvije pravne osobe. Visoka škola za sigurnost programski je sljednik bivše Više tehničke škole za sigurnost na radu u Zagrebu koja je osnovana 1963. godine, a prestala je s radom 1986. godine. Škola je izvodila četverogodišnji (8 semestara) stručni dodiplomski studij (stjecalo se zvanje diplomirani inženjer sigurnosti) i jednoipolgodišnji (3 semestra) stručni poslijediplomski studij sigurnosti (stjecalo se zvanje magistar sigurnosti). Od 2005. godine izvodi se trogodišnji stručni studij (180 ECTS bodova) i specijalistički diplomski stručni studij sigurnosti (60 ECTS bodova) po modelu 3+1. Na temelju dopusnica resornog ministra, osim u Zagrebu studij se izvodi i kao dislocirani studij u Splitu (stručni od 2007., a specijalistički od 2009.). 

Istovremeno, ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak dala je suglasnost za osnivanje Visoke škole menadžmenta i sigurnosti SECURUS u Puli i zajedničko organiziranje i izvođenje preddiplomskog  studijskog programa Sigurnost, čiji je nositelj Visoka škola za sigurnost iz Zagreba.

Za predsjednika Upravnog vijeća Visoke škole SECURUS izabran je dr.sc. Nenad Kacian, a za zamjenika predsjednika doc.dr.sc. Ivan Toth koji obnaša dužnost koordinatora projekta osnivanja novog visokog učilišta.

Za privremenog dekana izabran je Petar Vitas, dipl.ing., viši predavač  na Visokoj školi za sigurnost i Veleučilištu Velika Gorica .

Sjedište Visoke škole SECURUS  je u Puli, Stoja 2, gdje se nalazi i studentska referada.

DBO