Glavni državni inspektor tvrdi da je nadzor cijena ipak urodio plodom

Andrija Mikulić

Državni inspektorat i dalje, nastavno na zaključak Vlade Republike Hvrstke o provedbi načela zabrane neopravdanog povećanja cijena, provodi pojačane inspekcijske nadzore koji imaju za cilj zaštitu prava potrošača, priopćeno je danas.

Do 25. siječnja su tržišna i turistička inspekcija obavile ukupno 1.458 nadzora u kojima je, do sada, u 305 nadzora utvrđeno neopravdano povećanja cijena nakon 31. prosinca 2022. godine. Utvrđivanje činjenica o možebitnom neopravdanom povećanju cijena u tijeku je u 211 inspekcijskih nadzora.

Izuzevši nadzore u kojima je utvrđivanje činjenica u tijeku, u 24,5 % obavljenih nadzora utvrđeno je neopravdano povećanje cijena.

“Ukupno 70 % nadziranih subjekata kod kojih je utvrđeno povećanje cijena, tijekom inspekcijskog nadzora, odnosno neposredno do okončanja nadzora, vratilo je maloprodajne cijene na visinu maloprodajnih cijena na dan 31. prosinca 2022. godine. Ove brojke jasno nam pokazuju kako su inspekcijski nadzori Državnog inspektorata te mjere koja je Vlada donijela u cilju zaštite prava potrošača, urodile plodom’ rekao je Andrija Mikulić, glavni državni inspektor komentirajući dosadašnji tijek i preliminarne rezultate nadzora.

Od ukupnog broja obavljenih nadzora (1.458) nad pružateljima usluga obavljeno je 382 inspekcijska nadzora, 328 nadzora u trgovini na malo, 108 inspekcijski nadzor u trgovini na malo pekarskim proizvodima te 640 nadzora ugostiteljske djelatnosti.

Prema preliminarnim podatcima prosječno povećanje cijena za nadzirane usluge je do 30 % dok je povećanje cijena u trgovini na malo pekarskim proizvodima, prosječno, 15 %.

Komparativnom analizom “novih”, viših cijena pojedinih ugostiteljskih usluga te “starih”, nižih cijena utvrđeno je povećanje cijena pojedinih ugostiteljskih usluga do 10 %, a iznimno u pojedinim ovotjednim inspekcijskim nadzorima povećanje cijena pojedinih ugostiteljskih usluga do 29 %.

U pogledu cijena u djelatnosti trgovine na malo utvrđeno je prosječno neopravdano povećanje za pojedine kontrolirane proizvode do 17 % nakon 31. prosinca 2022. godine primjerice za mlijeko, pileće meso, pivo.

Naglašavamo kako je okončan i značajan broj inspekcijskih nadzora u trgovini na malo u trgovačkim lancima. U 19 trgovačkih lanaca tržišna inspekcija obavila je 93 nadzora.

Nadzori su obavljeni po službenoj dužnosti, kao planirani nadzori te povodom prijava građana, dodaju iz Državnog inspektorata.

Do sada je kod četiri trgovačka lanca utvrđeno neopravdano povećanje maloprodajnih cijena za deset proizvoda; hrana za mačke (29,18 %), kakao napitak 800 g (18,91 %), suhomesnati proizvod pečenica (20,52 %), kiseli krastavci (9 %), hrana za pse (38 %), čokolada za kuhanje (13 %), jogurt tekući (24,47 %), maslac (19,87 %) i keks (41,24 %). U nekoliko trgovačkih lanaca utvrđivanje činjenica još je u tijeku.

“U tijeku je izricanje novčanih kazni prema svim poslovnim subjektima koji su neopravdano povećali cijene nakon 31. prosinca 2022. godine odnosno od 1. siječnja 2023. godine pa do dana inspekcijskog nadzora

Zaključno s 25. siječnja 2023. godine, u okončanim inspekcijskim nadzorima izrečene su ukupno 272 novčane kazne, u ukupnom iznosu od 457.357,96 € ( 3.445.963,55 HRK).

Inspekcije Državnog inspektorata i dalje će, svaka inspekcija u dijelu svoje nadležnosti nastaviti koordinirano i kontinuirano obavljati inspekcijske nadzore, a sve u cilju zaštite potrošača”, poručuju.

RSS