Edukacija zaposlenika korporativne i privatne sigurnosti o zaštiti ljudskih prava

Osijek - vijeće MUP

Poslovno učilište integralna sigurnost i razvoj, uz potporu Hrvatske udruge menadžera sigurnosti (HUMS) organizira edukaciju zaposlenika korporativne sigurnosti i industrije privatne sigurnosti o ljudskim pravima: Zaštita ljudskih prava u ostvarivanju sigurnosti korporacija i drugih organizacija.

Edukacija će se održati 5. lipnja 2023., u Centru za kompetencije HUMS-a, Petrinjska 59 Zagreb.

U Međunarodnom kodeksu ponašanja pružatelja usluga privatne zaštite, korištenje sigurnosnog osoblja može imati potencijalno negativan utjecaj na lokalno stanovništvo i na poštivanje ljudskih prava i vladavine prava. Prema uredu Visokog povjerenika UN-a za ljudska prava, obrazovanje o ljudskim pravima predstavlja bitan doprinos dugoročnoj prevenciji kršenja ljudskih prava i predstavlja važnu investiciju u nastojanju da se postigne pravedno društvo u kojem sva ljudska prava svih osoba su cijenjene i poštovane

Ovo otkriće ukazuje na udio sigurnosnih snaga koje se razumno mogu pretpostaviti da su svjesne očekivanja organizacije od učinka ljudskih prava, ističe se u Globalnoj inicijativi za izvještavanje (GRI).

Korištenje sigurnosnog osoblja može odigrati ključnu ulogu u omogućavanju organizaciji da djeluje na siguran i produktivan nacin, te može doprinijeti sigurnosti lokalnih zajednica i stanovništva. Osposobljavanje sigurnosnog osoblja za ljudska prava može stoga pomoći da se osigura njihovo odgovarajuće ponašanje prema trećim stranama, osobito u pogledu upotrebe sile, ističe dr.sc. Đuro Črnjak, ravnatelj Poslovnog učilišta integralna sigurnost i razvoj.

Polaznici će nakon završene edukacije steći certifikat o završenom programu edukacije  Zaštita ljudskih prava u ostvarivanju sigurnosti korporacija i drugih organizacija.

Predavač je Nikolina Katić, mag.iur., Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava, pomoćnica zastupnice za pripremu predmeta.

Program edukacije i prijavni list zatražite putem e-maila: isr@isr.hr

DBO/ HUMS