O leadershipu na CMKS-u

Ljiljana Drenški Cvrtila CMKS leadership

„Leadership je proces socijalnog utjecaja u kojem jedna osoba daje pomoć i podršku drugima u postizanju zajedničkog cilja“, Martin M. Chemers.

Polaznici 3. generacije polaznika CMKS-a, u organizaciji Hrvatske udruge menadžera sigurnosti, usvajali su nova znanja o leadershipu.

Ljiljana Drenški Cvrtila, prof. psihologije, upoznala je polaznike sa asertivnom komunikacijom, funkcijama vodstva u grupama i organizacijama, elementima učinkovitog vodstva, vještinama vođenja ali i načinima kako povećati osobni utjecaj na suradnike.

Program Certificiranja menadžera korporativne sigurnosti podržava HEP d.d.

DBO/ Foto: Svijetsigurnosti.com