Anto Šoljić u Odbor za obranu, Topić u Antikorupcijsko vijeće

Osnivači HUMS-a Anto Šoljić, Alen Ostojić, Davorin Pavlović i Ivan Baketa u društvu generala Mladena Markača na HDS 2018.

Hrvatski sabor imenovao je u petak vanjske članove 24 svoja radna tijela i Antikorupcijskog vijeća. U glavninu odbora, njih 11 imenovano je po šest vanjskih članova.

Vanjski članovi Odbora za obranu su Josip Lucić, Davor Špoljarić, Anto Šoljić, Igor Tabak, Ranko Ostojić i Željka Antunović.

Vanjskim članovima Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije imenovani su Dario Umljenović, Marija Udiljak, Bernard Topić, Krešimir Planinić, Željko Jovanović i Zorislav Antun Petrović.

U radnom tijelu Sabora: raspravlja se o prijedlozima i poticajima za donošenje zakona i drugih akata te o drugim pitanjima iz djelokruga Sabora; prati se, u okviru djelokruga radnog tijela, rad Vlade i drugih tijela čiji rad nadzire Sabor sukladno Ustavu i zakonu; raspravlja se o izvješćima tijela i ustanova koja ona temeljem zakona podnose Saboru; nakon provedene rasprave zauzima se stajalište, odnosno utvrđuju se prijedlozi akata i o tome se izvješćuje Sabor; raspravlja se o predstavkama i prijedlozima koje građani podnose Saboru.

Sastav radnog tijela u pravilu odgovara stranačkom sastavu Sabora. U radna tijela može se imenovati,  do šest javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika koji imaju sva prava člana radnog tijela, osim prava odlučivanja. Poslovnikom Sabora određeno je u koja se radna tijela imenuju navedeni djelatnici.

 

Zanimljivo da jedino  Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost nema vanjskih članova.