Znamo li postupati prema osobama s invaliditetom u hitnim situacijama?

U Regionalnom nastavnom centru Split je, u sklopu projekta SEE ME – Sigurni i jednaki u hitnim situacijama, danas započela radionica s ciljem osposobljavanja pripadnika operativnih snaga za postupanje prema osobama s invaliditetom u hitnim situacijama

Na radionici sudjeluju pripadnici operativnih snaga sustava civilne zaštite iz Hrvatske, Slovenije i Crne Gore te predstavnici udruga osoba s invaliditetom i same osobe s invaliditetom kao predavači.

Pripadnici operativnih snaga sustava civilne zaštite će tijekom dvodnevne radionice biti upoznati s načinom komunikacije i tehnikama evakuacije osoba koje imaju tjelesna oštećenja, oštećenja vida i sluha kao i sa strategijama komunikacije i evakuacijskim tehnikama s osobama s poremećajem iz spektra autizma i osobama s mentalnim i intelektualnim teškoćama. Uz predavanja, na radionici će biti prezentirane simulacije situacija, kao i  primjeri dobre prakse te smjernice za razvoj procedura.

Voditeljica projekta i djelatnica Ravnateljstva civilne zaštite Marijana Berket tom je prilikom istaknula kako će se u okviru ovog projekta, osim programa osposobljavanja, u suradnji s udrugama, izraditi i različite brošure za samopomoć za osobe s invaliditetom, ovisno o vrsti invaliditeta pa će se tako izraditi upute za gluhe i nagluhe osobe, video i zvučni materijali za slijepe i slabovidne osobe, zatim materijali za osobe s intelektualnim poteškoćama i slikovnica za osobe iz spektra autizma.

Radionica se održava od 19. do 20. travnja 2023. u organizaciji Ravnateljstva civilne zaštite, a  jedna od aktivnosti koje Ravnateljstvo civilne zaštite provodi u projektu je upravo izrada Smjernica za postupanje prema osobama s invaliditetom u hitnim situacijama na osnovu provedene analize specifičnih potreba i nedostataka u postupanju s osobama s invaliditetom, kao i analiza trenutnih praksi postupanja s osobama s invaliditetom u hitnim situacijama na razini EU-a, čime će se obuhvatiti i rezultati sličnih projekata na ovu temu te prikupiti najbolje međunarodne prakse.

Projekt SEE ME odobren je u sklopu natječaja za projekte prevencije i pripravnosti Mehanizma Unije za civilnu zaštitu, a cilj mu je izjednačavanje mogućnosti osoba s  invaliditetom u hitnim situacijama. Projekt je vrijedan 367. 815, 39 eura (uz sufinanciranje Europske komisije iznosi 85%), a provodi ga Ravnateljstvo civilne zaštite MUP RH, uz partnere: Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore i Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje.

DBO/ Foto: MUP RH