Na CMKS-u polaznici stjecali nova znanja o upravljanju rizicima sigurnosti

Na drugom modulu programa  obrazovanja-certificiranja menadžera korporativne sigurnosti (CMKS), kojeg organizira i provodi Hrvatska udruga menadžera sigurnosti, održanog u petak, 13. rujna i subotu 14. rujna, naglasak je bio na upravljanju rizicima sigurnosti.

Polaznici programa su od predavača dr. sc. Darka Palačića, predsjednika Odbora za standardizaciju sigurnosti Hrvatske udruge menadžera sigurnosti, obnovili znanja o rizicima, te još jednom utvrdili svrhu upravljanja rizicima, koji su rizici sigurnosti u poslovanju organizacija, kako se upravlja i postupa s rizicima te koje se metode i tehnike  koriste za procjenu rizika.

Do kraja listopada polaznici imaju obvezu izraditi registar rizika sigurnosti zamišljene organizacije.

Do stjecaja CMKS-a polaznici će morati uspješno savladati još šest modula: Krizni menadžment, Upravljačke  funkcije menadžera korporativne sigurnosti, Upravljanje devijantnim ponašanjem na radnom mjestu i interne korporativne istrage, Poslovno obavještajna djelatnost, Informacijska i cyber sigurnost te Leadership i coaching u korporativnoj sigurnosti.

Program Certificiranja menadžera korporativne sigurnosti podržava HEP d.d.

DBO/ Foto: HUMS