U Beogradu uskoro 1. konferencija menadžera korporativne sigurnosti JI Europe

Atanas Kozarev, Dragan Trivan, Denis Čaleta, Alen Ostojić

Prva konferencija menadžera korporativne sigurnosti JI Europe i sedma međunarodna konferencija Srpske asocijacije menadžera korporativne bezbednosti, održati će se 1o. listopada 2019. godine u NAVAK Trening centru u Subotištu, Republika Srbija.

Organizatori ovogodišnje konferencije su Asocijacija menadžera korporativne sigurnosti (SEECSA) i Srpska asocijacija  menadžera korporativne bezbednosti (SAMKB) u suradnji sa  Nacionalnom vozačkom akademijom (NAVAK).

Sudjelovanje su potvrdili predsjednici nacionalnih asocijacija menadžera korporativne sigurnosti Hrvatske, Sjeverne Makedonije i Slovenije, Alen Ostojić, Atanas Kozarev i Denis Čaleta.

Predstavnici MUP-a RS dati će uvodno izlaganje na temu privatnog sektora u Republici Srbiji – aktualno stanje i perspektive.

Početak certificiranja menadžera korporativne sigurnosti Republike Srbije predstaviti će prof.dr.sc. Dragan Trivan, predsjednik SAMKB-a i predsjedatelj SEECSA-e.

Tijekom konferencije biti će dodijeljene tradicionalne godišnje nagrade SAMKB za 2018./19.godinu u kategorijama: najbolja kompanija, najbolji menadžer korporativne sigurnosti i najbolja knjiga u području korporativne sigurnosti.

 

Više o programu i prijavi za sudjelovanje pročitajte na www.korporativnabezbednost.rs

DBO/ Foto: HUMS