Vlada prihvatila Izvješće o provedbi Strategije nacionalne sigurnosti

Sjednica Vlade RH

Vlada Republike Hrvatske na 138. sjednici održanoj u četvrtak, 17. siječnja 2019. prihvatila je Izvješće o provedbi Strategije nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske, koje je podnio potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević, kao i Prijedlog plana prijma osoblja za 2019. godinu u Hrvatsku vojsku s prijedlogom plana promjena kategorija postojećeg vojnog osoblja.

Predmetno Izvješće o provedbi Strategije Vlada će uputiti u Hrvatski sabor na raspravu i usvajanje. Sukladno odredbi iz Strategije nacionalne sigurnosti, Vlada Republike Hrvatske godišnje izvješćuje Hrvatski sabor o provedbi Strategije.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković istaknuo je kako je to prvo cjelovito izvješće koje se podnosi od usvajanja Strategije u srpnju 2017.

Izvješće obuhvaća razdoblje od donošenja Strategije, dakle od srpnja 2017. do podnošenja Izvješća Hrvatskom saboru. Izvješćem se daje sažet i vjerodostojan pregled dosadašnjih zajedničkih napora i ostvarenog napretka u promicanju nacionalnih interesa i provedbi strateških ciljeva. U sadržaju Izvješća ističe se uravnoteženi pristup svim interesima i ciljevima definiranim Strategijom, koji reflektira temeljnu spoznaju o širokom zahvatu pojma nacionalne sigurnosti.Ovo Izvješće je i dodatna podloga za intenzivnije zajedničke i koordinirane napore u prepoznavanju i suočavanju s izazovima nacionalnoj sigurnosti.

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević istaknuo je kako je stalna prilagodba sustava nacionalne sigurnosti trajna zadaća u ispunjenju uloge državnih tijela u skrbi za nacionalnu sigurnost. “Izvješće je dodatna podloga za intenziviranje zajedničkih koordiniranih napora u prepoznavanju i suočavanju s ugrozama nacionalne sigurnosti.

Pojam nacionalne sigurnosti obuhvaća i sigurnost stanovništva, zaštite teritorijalnog integriteta i suvereniteta Hrvatske, osiguranje snažnog obrambenog sustava i drugih poluga države u suočavanju s izravnim izazovima i prijetnjama sigurnosti.

Takav sveobuhvatni pristup je okosnica sustava domovinske sigurnosti na čijoj uspostavi se intenzivno radi, dodao je ministar.

Na sjednici Vlade predstavljen je i Prijedlog plana prijma osoblja za 2019. godinu u Hrvatsku vojsku, kojim se nastavlja trajni proces planskog prijma vojnika i mladih časnika u službu radi pomlađivanja kadrova i održavanja brojčane veličine Hrvatske vojske.

Predloženi Plan obuhvaća prijam 976 novih djelatnika s tržišta rada na temelju javnog natječaja za mjesta vojnika i časnika, dok 629 osoba predstavlja prijam osoba koje su već zaposlene u Hrvatskoj vojsci i koje ovim Planom mijenjaju postojeću kategoriju.

Posljednjim izmjenama Zakona o službi u Oružanima snagama iz 2018. godine ugovorna vojnička služba uređena je na bitno drugačiji način u odnosu na ranije razdoblje. Tako je umjesto sklapanja prvog, drugog odnosno trećeg ugovora o vojničkoj službi s maksimalnim trajanjem od 15 godina, predviđena mogućnost da se nakon prvog ugovora vojničkoj službi u trajanju od dvije godine sklopi i drugi ugovor o vojničkoj službi na neodređeno vrijeme.

“Ovom značajnom mjerom koju smo uspostavili izmjenama Zakona omogućuje se sigurnost zaposlenja i životnog planiranja, uz sva prava koja rad na neodređeno vrijeme nosi. Tako tijekom 2018. godine 526 vojnika sklopilo je ugovor o vojničkoj službi na neodređeno vrijeme, dok se ove godine u skladu s ovim Planom planira sklapanje ugovora o vojničkoj službi na neodređeno vrijeme za 1000 vojnika,” zaključio je ministar Krstičević.

Nakon održane sjednice Vlade, potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević i načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske general zbora Mirko Šundov s najvišim predstavnicima Oružanih snaga prezentirali su prijedlog novog ustroja Hrvatske vojske Vladi Republike Hrvatske.

RSS/ Foto: Vlada RH