U Splitu otvorena prva međunarodna konferencija “Sigurnost povijesnih gradova”

U Splitu otvorena prva međunarodna konferencija Sigurnost povijesnih gradova
Svijetsigurnosti.com

U Splitu je danas, 31. ožujka 2017. u nazočnosti više od 150 sudionika, svečano otvorena  prva međunarodna konferencija „Sigurnost povijesnih gradova“, pod pokroviteljstvom  ministarstava kulture, unutarnjih poslova, pravosuđa  i turizma, OVPM-a, MedCitesa i EFFORTS-a.

Sigurnost je preduvjet za kvalitetan život u svakoj lokalnoj zajednici. Kako sačuvati sigurnost same kulturne baštine koju neprihvatljivi događaji izravno napadaju te kako spriječiti nanošenje materijalne štete gostima i domaćinima, samo su neke od tema koje će se na konferenciji obrađivati.

U ime organizatora, sudionike konferencije pozdravili su Slobodan Marendić (na slici) predsjednik Regionalnog kluba IPA splitsko-dalmatinska i Jakov Vetma, predsjednik Hrvatske udruge povijesnih gradova. Marendić je istaknuo značaj policije u ostvarivanju sigurnosti zajednice, dok je Vetma istaknuo da je Hrvatska premrežena povijesnim gradovima a element sigurnosti domicilnog stanovništa, turista te vrijedne povijesne i kulturne baštine u fokusu je HUPG-a.

Suvremeni izazovi sigurnosti, posebice s aspekta rizika za kulturnu i povijesnu baštinu starih gradova u uvjetima turističke ekspanzije, tek su neka od pitanja na koja će se odgovoriti brojni 13 domaćih i međunarodnih eksperata javne i urbane sigurnosti kao i znanstvenici i profesionalci sigurnosti.

DBO