U Rijeci obilježen Europski dan suzbijanja trgovanja ljudima

MUP RH

Na riječkom su Korzu, u srijedu, 18. listopada 2017.  policijski službenik Odjela prevencije, Dario Tonković i policijska službenica iz Prve policijske postaje Rijeka, Antonija Ferenčak u suradnji s volonterima Društva Crvenog križa Primorsko goranske županije informirali građane o pojavnim oblicima trgovine ljudima te dijelili promidžbeno-edukativne  materijale.

Isto tako u Informativnom centru za prevenciju kriminaliteta na području grada Rijeke policijski službenik Dario Tonković održao je na ovu temu edukativno predavanje za 20 učenika 8. razreda Osnovne škole „Nikola Tesla“. Provedba edukativnih aktivnosti na temu „Trgovanje ljudima“ nastavit će se i u daljnjem razdoblju, posebice za učenike osnovnih i srednjih škola s područja Primorsko-goranske županije.

Trgovanje ljudima inače predstavlja jedan od najtežih primjera kršenja ljudskih prava gdje su žrtvama trgovanja ljudima uskraćena osnovna ljudska prava. Kao žrtve trgovine ljudima u najvećem broju slučajeva zabilježene su žene, međutim u novije vrijeme, sve se više kao žrtve javljaju muškarci i djeca.

Zaštita žrtava trgovanja ljudima u Republici Hrvatskoj uređena je odredbama Nacionalnog programa za suzbijanje trgovanja ljudima  koji propisuje poduzimanje potrebnih mjera u području suzbijanja trgovine ljudima te predstavlja nadogradnju već uspostavljenog sustava suzbijanja trgovanja ljudima u Republici Hrvatskoj. Osim  toga, kroz više zakona Republike Hrvatske kao što su:  Kazneni zakon, Zakon o strancima, Zakon o kaznenom postupku, Zakon o USKOK-u te Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći, regulirane su sankcije za počinitelje i mjere zaštite za žrtve ovog kaznenog djela.

S ciljem senzibiliziranja javnosti za ovu problematiku i prevencije trgovanja ljudima uspostavljena je i besplatna  SOS telefonska linija (0800 7799) na kojoj je moguće zatražiti pomoć i dobiti potrebne informacije ili prijaviti slučajeve za koje se sumnja da se radi o trgovanju ljudima.

RSS