Sastanak ravnatelja SOA-e s direktoricom Europola i koordinatorom za borbu protiv terorizma Europske unije

Direktorica Europola Catherine De Bolle u četvrtak, 23. siječnja 2020. posjetila je Sigurnosno-obavještajnu agenciju.

Na sastanku su se razmatrala aktualna sigurnosna pitanja poput međunarodnog terorizma, organiziranog kriminala i ilegalnih migracija, a direktorici Europola predstavljeni su prioriteti predsjedanja Sigurnosno-obavještajne agencije Protuterorističkom skupinom (Counter Terrorism Group – CTG). Protuteroristička skupina okuplja sigurnosne službe država članica EU te Norveške i Švicarske. Sukladno predsjedanjem Republike Hrvatske Vijećem EU, Sigurnosno-obavještajna agencija od 1. siječnja 2020. predsjeda Protuterorističkom skupinom.

Europski policijski ured (Europol) agencija je EU-a za provedbu zakona čija je zadaća pomagati tijelima za provedbu zakona u državama članicama EU-a. Direktora Europola imenuje Vijeće EU-a.

Koordinator za borbu protiv terorizma Europske unije Gilles de Kerchove također je u četvrtak, 23. siječnja 2020. posjetio  Sigurnosno-obavještajnu agenciju.

De Kerchovi su predstavljene aktivnosti koje Sigurnosno-obavještajna agencija provodi u prevenciji i suzbijanja terorizma, kao i prioriteti predsjedanja Sigurnosno-obavještajne agencije Protuterorističkom skupinom (Counter Terrorism Group – CTG). Protuteroristička skupina okuplja sigurnosne službe država članica EU te Norveške i Švicarske. Sukladno predsjedanjem Republike Hrvatske Vijećem EU, Sigurnosno-obavještajna agencija od 1. siječnja 2020. predsjeda Protuterorističkom skupinom.

Gilles de Kerchove ima ključnu ulogu u pokretanju rasprave o borbi protiv terorizma unutar EU-a te redovito izvješćuje Vijeće EU o provedbi mjera za borbu protiv terorizma na razini EU-a. Ujedno blisko surađuje s institucijama EU-a na unapređenju napora EU-a u borbi protiv terorizma.

DBO/ Foto: SOA