Policija savjetuje: Obvezno korištenje zimske opreme od 15. studenog do 15. travnja

MUP RH

Nakon ugodnih, gotovo ljetnih dana, mogu se očekivati nagle promjene vremena,
praćene kišom, vjetrom i gustom maglom. Uskoro će nastupiti i zimski uvjeti na
prometnicama, koji nam uz kišu i maglu, donose snijeg i ledenu kišu. Policija upozorava da je upravljanje vozilima u takvim uvjetima otežano pa se vozačima, ali i svim ostalim sudionicima u prometu, preporučuje dodatni oprez jer se tada povećava i opasnost od prometnih nesreća.

“Pozivamo vozače na oprez i prilagođavanje vožnje uvjetima na cesti. Kolnik je
vlažan, sklizak i hladniji zbog čega je i prianjanje pneumatika na podlogu znatno otežano,
produžen je zaustavni put prilikom kočenja, a na takvom kolniku vrlo lako može doći do gubitka kontrole nad vozilom i slijetanja vozila s kolnika ili prelaska na dio kolnika za
suprotni smjer i sudara s nadolazećim vozilima. U takvim uvjetima prije vožnje potrebno je
dodatno provjeriti tehničku ispravnost vozila kojim upravljate, a posebice stanje i
ispravnost pneumatika na vozilu.

Podsjećamo vozače na odredbe Zakona o sigurnosti prometa na cestama, koje se
odnose na upotrebu svjetala u cestovnom prometu. U razdoblju od 1. studenoga do 31.
ožujka na motornom vozilu za vrijeme vožnje danju moraju biti upaljena dnevna ili kratka
svjetla. U slučaju nepoštivanja navedenih zakonskih odredbi, vozač će se kazniti
novčanom kaznom od 300 kuna.

Podsjećamo i da vozači bicikala te osobnih prijevoznih sredstava od prvog sumraka do potpunog svanuća (noću) te u slučaju smanjene vidljivosti, moraju imati upaljeno jedno svjetlo bijele boje na prednjoj strani i jedno crveno svjetlo na stražnjoj strani. U slučaju nepoštivanja navedenih zakonskih odredbi, vozači bicikala i osobnih prijevoznih sredstava kaznit će se novčanom kaznom od 500 kuna. Stoga, apeliramo na vozače da tijekom vožnje na vozilu imaju upaljena svjetla, kako bi bili što uočljiviji drugim sudionicima u prometu”, upozorava policija.

Zakon o sigurnosti prometa na cestama propisuje kako je zimska oprema obavezna
u trenutku kada na prometnicama nastupe zimski uvjeti, točnije kada je kolnik prekriven
snijegom ili kada je na kolniku poledica.

Za vrijeme zimskih uvjeta na cestama zabranjuje se promet motornim vozilima koja
nemaju propisanu zimsku opremu i teretnim automobilima s priključnim vozilom. Vozač
motornog vozila dužan je, prije uključivanja u promet, očistiti zaleđena vjetrobranska stakla i snijeg, led ili vodu na vozilu.

Temeljem članka 193. stavka 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama,
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture donijelo je Odluku o obaveznoj uporabi
zimske opreme na zimskim dionicama javnih cesta u Republici Hrvatskoj (NN  121/20).
Obaveza korištenja zimske opreme prema navedenoj Odluci, propisana je u razdoblju od
15. studenoga tekuće godine do 15. travnja iduće godine. Obavezna uporaba zimske
opreme odnosi se na sve vrste motornih vozila bez obzira na vremenske uvjete i stanje
kolnika, izuzev vozila oružanih snaga Republike Hrvatske.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se pravna ili fizička osoba obrtnik ako naredi ili dopusti da se u prometu na cestama koristi vozilo koje nema propisanu zimsku opremu ili teretni automobil s priključnim vozilom. Za ovaj prekršaj
kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 do 5.000,00 kuna i odgovorna osoba
u pravnoj osobi i u tijelu državne vlasti ili tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj
vozač ako upravlja vozilom suprotno odredbama ovoga članka.

Zimska oprema

Pravilnikom o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cesti („NN“ br. 85/16., 24/17., 70/19.
i 60/20.) propisano je sljedeće:
– pod zimskom opremom motornih vozila čija najveća dopuštena masa nije veća od 3,5
tona, prema ovom Pravilniku, podrazumijevaju se zimski pneumatici (M+S) na svim
kotačima ili ljetni pneumatici s najmanjom dubinom profila od 4 mm i s lancima za snijeg
koji se postavljaju na pogonske kotače;
– pod zimskom opremom motornih vozila čija je najveća dopuštena masa veća od 3,5 tona
smatraju se lanci ili zimski pneumatici (M+S) postavljeni na pogonske kotače, a vozila
kategorije Mi N čija je najveća dopuštena masa veća od 3,5 tona koja ne mogu postaviti
lance na pogonske kotače moraju imati zimske pneumatike (M+S) na pogonskim
kotačima;
– dubina utora pneumatika po gaznoj površini mora biti viša od tvornički dopuštene dubine
označene TWI oznakama, odnosno ako iste ne postoje najmanja dopuštena dubina je 1,6
mm. Zimski pneumatik je pneumatik čiji je profil, sastav i struktura gazećeg sloja
konstruirana tako da po blatu, zimskim i snježnim uvjetima postiže bolje rezultate od
ostalih cestovnih pneumatika. Zimski pneumatici označeni su oznakama M+S, M.S. ili
M&S;
– pneumatici na vozilima moraju odgovarati i dimenzijama koje je odobrio proizvođač,
moraju biti namijenjene za vožnju brzinom koja je jednaka ili veća od najveće brzine kojom
se vozilo može kretati, ili najveće brzine koju dozvoljava ograničivač brzine ugrađen na to
vozilo te moraju biti tako dimenzionirani da izdrže najveće dopušteno osovinsko
opterećenje vozila;
– pneumatici na istoj osovini vozila moraju biti jednaki po obliku šara gazne površine,
nosivosti, brzinskoj karakteristici, vrsti (zimske/ljetne) konstrukciji (radijalne/dijagonalne
itd.) i marki/tipu.

Ako policijski službenik zatekne vozilo koje se kreće cestom na kojoj je kretanje te
vrste vozila zabranjeno ili se kreće bez zimske opreme na dijelu ceste i u vrijeme kada je
zimska oprema obvezna, naredit će vozaču da odmah prekine kretanje vozilom ili da
vozilom nastavi kretanje na cesti na kojoj je kretanje te vrste vozila dopušteno, odnosno da
upotrijebi zimsku opremu. Ako vozač ne postupi po toj naredbi, policijski službenik isključit
će vozilo iz prometa. Isključenje vozila iz prometa traje sve dok se ne otklone razlozi zbog
kojih je vozilo isključeno. Vozač je dužan isključeno vozilo odmah ukloniti s ceste na
mjesto na kojem neće ugrožavati sigurnost prometa ili ometati normalan tok prometa
(parkiralište, ugibalište i sl.), a najkasnije u roku od 12 sati vozač je dužan ukloniti
isključeno vozilo s ugibališta i sličnih mjesta.
Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za
prekršaj pravna ili fizička osoba obrtnik ako naredi ili dopusti da u prometu na cestama
sudjeluje vozilo koje je isključeno iz prometa.
Novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna
osoba u pravnoj osobi ako naredi ili dopusti da u prometu na cestama sudjeluje vozilo koje
je isključeno iz prometa. Policijski službenik koji je isključio vozilo iz prometa vozaču će
privremeno oduzeti registarske pločice.

Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 7.000,00 kuna, ako postupi suprotno
naredbi policijskog službenika (odnosno pokuša vozilom upravljati iako je isključeno iz
prometa), kaznit će se za prekršaj vozač motornog vozila, uz određivanje 3 negativna
prekršajna boda i izricanja zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom na rok od
jednog mjeseca do dvije godine.

“Ujedno, napominjemo da će se novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00
kuna kazniti vozač koji ne koristi zimsku opremu. Zakonom o sigurnosti prometa na
cestama identična novčana kazna propisana je i za vozača koji prije uključivanja u promet
ne očisti snijeg, led ili vodu s vozila, odnosno ako ne očisti zaleđena vjetrobranska stakla”, poručuju iz policije.

RSS