Ostojić: Uz kontinuirani profesionalni razvoj menadžera sigurnosti osnivamo i CPD certifikacijski centar

Alen Ostojić, CSO, CMKS, CMS, predsjednik Hrvatske udruge menadžera sigurnosti

Upravni odbor Hrvatske udruge menadžera sigurnosti (HUMS) je donio odluku o uvođenju kontinuiranog profesionalnog usavršavanja (CPD) certificiranih menadžera korporativne sigurnosti i certificiranih menadžera sigurnosti. To je i povod za kratki razgovor s Alenom Ostojićem, CSO, CMKS,CMS, predsjednikom HUMS-a, inicijatorom nove dimenzije djelovanja Hrvatske udruge menadžera sigurnosti.

Od kuda vam ideja da  HUMS uvede  CPD shemu?

Ostojić: Ne otkrivamo toplu vodu. Kada govorimo o CPD-u onda je Velika Britanija svakako primjer dobre prakse. HUMS se zalaže za podizanje standarda u korporativnoj i industriji privatne sigurnosti. Ovom novom dimenzijom djelovanja potičemo sve naše članove ali i ostale profesionalce sigurnosti da razmišljaju o tome kako se mogu dalje profesionalno usavršavati i razvijati.

Osamdeset posto članova Hrvatske udruge menadžera sigurnosti radi u sektoru korporativne sigurnosti. Priroda profesije menadžera korporativne sigurnosti povezana je sa stalnim promjenjivim rizicima i neprestanim promjenama. S toga ona nužno zahtijeva dinamičan put učenja. Upravo zato, HUMS uvodi novu dimenziju svoga djelovanja – kontinuirani profesionalni razvoj (Continuing Professional  Development ) certificiranih menadžera korporativne sigurnosti.

Kako će se CPD shema ostvarivati?

Ostojić: CPD  shema je dragovoljna. Svi certificirani menadžeri korporativne sigurnosti (CMKS) i certificirani menadžeri sigurnosti (CMS) od 01. siječnja 2020. imati će mogućnost kontinuiranog stručnog usavršavanja sudjelovanjem u godišnjoj CPD shemi.

CPD shema ima veliki raspon aktivnosti koje su grupirane u područjima formalnog i neformalnog učenja.

Gotovo sve što će naši certificirani menadžeri učiniti, a da rezultira njihovim novim znanjima o menadžmentu, korporativnoj i domovinskoj sigurnosti, računati će se u stjecaju CPD bodova.

Strukturirani pristup profesionalnom razvoju pomoći će da pratite promjene unutar sektora korporativne sigurnosti, porepoznate kompetencije, budete motiviraniji za poboljšanje svojih vještina i u konačnici da ostvarite ciljeve i napredak u karijeri.

Na koji način će se održavati certifikacija odnosno koliko je vrijeme trajanja CPD sheme?

Kako bi održali svoju certifikaciju, menadžeri korporativne sigurnosti trebati će steći 80 CPD bodova unutar dvije godine.

CPD godina trajat će od 01. siječnja do 31. prosinca. Tijekom tog vremena certificirani menadžeri stjecati će bodove za provedene aktivnosti u području korporativne sigurnosti.

Da li će se u bodovanju vrednovati isključivo događanja u organizaciji HUMS-a ili će se priznavati i ostale aktivnosti?

Ostojić: HUMS teži izvrsnosti i bilo bi neprofesionalno kada bi bodovali samo aktivnosti u organizaciji HUMS-a. Da bi se bodovale konferencije, seminari, tečajevi te ostali strukturirani oblici učenja koje provode drugi poslovni  subjekti, isti će se morati akreditirati pri HUMS-ovom CPD Certifikacijskom centru.  Na čelu ovog centra biti će dr.sc. Darko Palačić, predsjednik Odbora za standardizaciju sigurnosti Hrvatske udruge menadžera sigurnosti.

 

DBO/ Foto: HUMS