Organizirana treća Radionicu za izradu Strategije upravljanja rizicima od katastrofa

treća Radionicu za izradu Strategije upravljanja rizicima
Radionica izrade prve nacionalne Strategije upravljanja rizicima od katastrofa

Danas, 13. listopada, je započela treća jednodnevna Radionica izrade prve nacionalne Strategije upravljanja rizicima od katastrofa.

Ovaj strateški važan dokument osnova je za budući razvoj zajednice te za određivanje prioriteta sustavnog ulaganja u upravljanje najvećim rizicima od katastrofa u Republici Hrvatskoj.

Radionica je jedna od aktivnosti Projekta No Risk Base, financiranog iz sredstava EU, financijskog instrumenta Mehanizma Unije za civilnu zaštitu.

Danas se ujedno obilježava i Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa, a  ove godine cilj koji se naglašava tijekom Međunarodnog dana je potreba za strateškim planiranjem smanjenja rizika od katastrofa.

Dan Smanjenja rizika od katastrofa obilježava se od 1989. godine kako bi se promovirala potreba smanjenja rizika od katastrofa na svim razinama uz aktivno sudjelovanje svih od lokalne do nacionalne razine.

Radna skupina za izradu Strategije upravljanja rizicima od katastrofa, sastavljena od institucija nadležnih za upravljanje rizicima koje su do sada aktivno sudjelovale u radu Hrvatske platforme za smanjenje rizika od katastrofa i Glavne radne skupine Hrvatske platforme, sastala se na trećoj i posljednjoj radionici u važnom procesu izrade Strategije, ali uz pridržavanje svih preporuka epidemiologa.

Strategija upravljanja rizicima od katastrofa više-sektorski je strateški dokument kojim će se odrediti smjer i ciljevi tijela u upravljanju rizicima.

Ciljevi posljednje radionice su definiranje prioriteta i strateških projekata povezanih s potrebama i potencijalima te zadataka i sljedećih koraka u izradi Strategije upravljanja rizicima od katastrofa.

Više pročitajte ovdje.

PO/Foto: MUP RH