Na CMKS-u o Kriznom menadžmentu

Treći modul programa obrazovanja-certificiranja  menadžera korporativne sigurnosti (CMKS), kojeg organizira i provodi Hrvatska udruga menadžera sigurnosti, održan je u petak, 18. rujna i subotu, 19. rujna , obrađivao je Krizni menadžment.

Polaznici programa su od predavača dr.sc. Branka Mihaljevića i dr.sc. Damira Truta usvajali nova znanja o kriznom menadžmentu.

Zbog velike važnosti kriza u životu organizacija, institucija i pojedinaca , danas se u kriznom menadžmentu pridaje velika pozornost suvremenim trendovima u kriznom komuniciranju. Poželjni sastav kriznog tima trebali bi činiti: prvi čovjek organizacije, stručnjak za ljudske potencijale, stručnjak za financije i računovodstvo, stručnjak z asigurnost, stručnjak za komunikacije, pravni stručnjak, vanjski suradnik i psiholog, istaknuo je  Mihaljević.

Trut je jasnim prikazom sustava civilne zaštite prikazao koncept koji osigurava odgovore na prijetnje i rizike koje uzrokuju izvanredne situacije, katastrofe i nesreće. U tom sustavu upravo stožeri civilne zaštite postaju platforma za suradnju svih nadležnih institucija i u kojoj korporacije postaju važna komponenta – operativna snaga.

Do stjecaja certifikata menadžera korporativne sigurnosti, polaznici će morati uspješno savladati još pet modula: Upravljačke funkcije menadžera korporativne sigurnosti, Upravljanje devijantnim ponašanjem na radnom mjestu  i interne korporativne istrage, Poslovno obavještajna djelatnost, Informacijska i cyber sigurnost te Leadership i coaching u korporativnoj sigurnosti.

Program Certificiranja Menadžera Korporativne Sigurnosti podržava HEP d.d.

 

PO/ Foto: Svijetsigurnosti.com