Na CMKS-u o analizi rizika i upravljanju krizama

Analiza rizika

Peti modul programa obrazovanja ceritificirani menadžer korporativne sigurnosti  (CMKS) – Analiza rizika i upravljanje krizama, kojeg organizira i provodi Hrvatska udruga menadžera sigurnosti, održan je u subotu 13. studenoga i petak 19. studenoga 2021.

Polaznici programa su od predavača dr.sc. Branka Mihaljevića i dr.sc. Damira Truta usvajali nova znanja o analizi rizika i upravljanju krizama.

Rizici su detektirani u Procjeni rizika od katastrofa za RH iz 2019. godine te su prema njihovom intenzitetu i posljedicama koje mogu prouzročiti kao i prema utjecaju na funkcioniranje društva kategorizirani kao neprihvatljivi, tolerirani i prihvatljivi. Vlade se moraju pripremiti za djelovanje u krizama i unaprijed utvrditi administrativne i upravljačke potrebe koje mogu izazvati katastrofe i krize. Nužno je odvojiti krizno komuniciranje od dnevnih aktivnosti, rekao je Trut.

Novi Zakon o civilnoj zaštiti trebao bi biti napravljen i na temelju iskustavapotresa i pandemije, prilagodbama novim okolnostima spoznatih iz recentnih događanja. Nužna je potreba izgradnje sposobnosti upravljanja rizicima od katastrofa, podizanje svijesti o postojećim rizicima te o odgovornosti i smanjenju rizika od katastrofa, jačati kapacitete lokalnih zajednica ali ih i rasteretiti administrativnih i planskih obveza, istaknuo je Trut.

Zbog velike važnosti kriza u životu organizacija, institucija i pojedinaca , danas se u kriznom menadžmentu pridaje velika pozornost suvremenim trendovima u kriznom komuniciranju. Poželjni sastav kriznog tima trebali bi činiti: prvi čovjek organizacije, stručnjak za ljudske potencijale, stručnjak za financije i računovodstvo, stručnjak z asigurnost, stručnjak za komunikacije, pravni stručnjak, vanjski suradnik i psiholog, rekao je  Mihaljević.

Program Certificiranja Menadžera Korporativne Sigurnosti podržava HEP d.d.

Moody’s rejting Hrvatske elektroprivrede d.d

DBO/ Foto: Svijetsigurnosti.com