KONAČNO SMO DOZNALI TKO ĆE ODLUČIVATI PO PRITUŽBAMA GRAĐANA NA RAD POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

Hrvatski sabor u petak, 28. veljače 2020. je imenovao članove Povjerenstva za rad po pritužbama u Ministarstvu unutarnjih poslova, čije je formiranje predviđeno Zakonom o policiji još 2015. godine.

Članovi Povjerenstva su Teo Giljević, Dubravka GrozdanovićMilan Jurković, Tonči Majica, Aleksandra Maršavelski, Nenad Rukavina, Marijan Šuperina, Evelin Tonković i Tibor Varga.

Povjerenstvo, čiji se članovi imenovani na četverogodišnji mandat, razmatrat će pritužbe građana na rad u MUP-u o čemu će informirati Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina te MUP prepoznaju li se te pritužbe kao opravdane.

Predsjednik Odbora za ljudska prava Milorad Pupovac rekao je kako su tek s lanjskim izmjenama Zakona o policiji stečeni uvjeti da se zainteresirani građani kandidiraju za članstvo u Povjerenstvu, jer prema rješenju iz 2015. godine nije bila predviđena isplata naknada. Hrvatska, prema njegovim riječima, nije imala Povjerenstvo jer kod većine ljudi nije bilo interesa da sami plaćaju putne troškove i vrijeme, prenosi glas-slavonije.hr

RSS/ Foto: svijetsigurnosti.com