Međunarodna konferencija “U SUSRET BUDUĆIM PRIJETNJAMA I ŠANSAMA”

Međunarodna konferencija “U SUSRET BUDUĆIM PRIJETNJAMA I ŠANSAMA” Dubrovnik, Hrvatska,15.-16. listopada 2020. okupit će međunarodne i domaće sigurnosne stručnjake u jedinstvenom formatu kako bi razgovarali i ubuduće surađivali na osiguranju svojih organizacija i društava. Tijekom dva dana bit će predstavljeni posljednji uvidi i rezultati istraživanja, primjeri dobre prakse i primjeri uspješnog prenošenja znanja u praksu koji omogućuju izravan kontakt između teoretičara i praktičara, te ubrzavanje širenja i rješavanje trenutnih problema u području rizika, upravljanje krizama i sigurnošću na svim razinama (međunarodnim, nacionalnim i organizacijskim).

Konferencija će se sastojati od plenarnog dijela, u okviru kog će govoriti eminentni stručnjaci iz cijelog svijeta, i rada po panelima na dvije razine – jedna praktična –  stručna i jedna akademska – strateška. Radni jezici konferencije su hrvatski i engleski, sa simultanim prijevodom.

Plenarni/Uvodni govori:

  1. Buduće prijetnje i mogućnosti odgovora na njih, Jason Brown, National Security Director, Thales in Australia, Chair of the ISO/TC 262 Risk Management
  2. Upravljanja rizicima u nepredvidivoj budućnosti: Povezivanje različitih pristupa na globalnoj razini, Aleksandar Jovanović, PhD, Chief Executive Officer European Virtual Institute for Integrated Risk Management (EU-VRi)
  3. Krizni menadžment  i institucionalne krize, Arjen Boin, PhD, Professor of Public Institutions and Governance, Department of Political Science, Leiden University, The Netherlands
  4. Kvantitativna otpornost – Kriteriji za upravljanje katastrofama, Slobodan Simonović, PhD, Canadian Academy of Engineering, Department of Civil and Environmental Engineering, Institute for Catastrophic Loss Reduction, The University of Western Ontario, London
  5. Niska – karbon ekonomska paradigma i strategija za smanjenje rizika klimatskih promjena za održivi razvoj, Institute for Economic Forecasting, Russian Academy of Sciences

Više o strateškim i ekspertnim temama konferencije pogledajte na linku: http://conference2020.caruk.rs/

Portal Svijetsigurnosti.com medijski je pokrovitelj konferencije “U SUSRET BUDUĆIM PRIJETNJAMA I ŠANSAMA” Dubrovnik, Croatia, 15.-16. listopada 2020.

DBO/ Foto: Pixabay