Koliko će novca Europska unija iduće godine utrošiti na sigurnost?

Odbor protiv terorizma
prtsc Euranet/Youtube

Vijeće EU želi da proračun za 2020. i dalje bude usmjeren na jačanje europskog gospodarstva i poticanje njegove konkurentnosti. Ostali prioriteti obuhvaćaju osiguravanje dostatnih sredstava za migracije i zaštitu vanjskih granica EU, jačanje civilne zaštite, borbu protiv klimatskih promjena i pružanje odgovarajućih sredstava za vanjsko djelovanje u skladu sa strateškim interesima EU.

Kao i prethodnih godina, države članice ustraju i na proračunskoj opreznosti i disciplini. Žele osigurati da u proračunu postoji dovoljno prostora kako bi EU mogao reagirati na nepredviđene potrebe.

Stajalište Vijeća o proračunu EU-a za 2020., koje je doneseno danas, temelji se na tim načelima.

“Važno je da se proračunom za sljedeću godinu zajamči kontinuitet. Države članice žele se usredotočiti na ključna područja politika i programe s najboljim rezultatima i jasnom europskom dodanom vrijednošću, uz istodobnu primjenu opreznog pristupa. Drago mi je što je stajalište Vijeća donijeto uz snažnu potporu država članica. To nam pruža čvrst temelj za rasprave s Parlamentom tijekom predstojećih mjeseci”, izjavio je Kimmo Tiilikainen, državni tajnik u finskom ministarstvu financija, koji je i glavni pregovarač Vijeća za proračun EU za 2020. godinu.

Vijeće tako nastavlja podupirati jačanje programa u okviru programa “Konkurentnost za rast i radna mjesta”, kojem bi se dodijelile 24 milijarde eura, odnosno 2,72 posto više nego 2019. godine. Ta bi se sredstva dodijelila povrh onih namijenjenih za ekonomsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju, a riječ je o 58,5 milijardi eura, odnosno 2,23 posto više.

Više sredstava u odnosu na 2019. predviđeno je, primjerice, za program Obzor 2020., europske sustave za satelitsku navigaciju EGNOS i Galileo, energetsku komponentu Instrumenta za povezivanje Europe, program Erasmus+ te Europski program industrijskog razvoja u području obrane.

Kad je riječ o području sigurnosti i migracija, proračunom EU i dalje će se podupirati mjere država članica uvedene tijekom proteklih nekoliko godina. Dodatna sredstva namijenjena su Agenciji za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex) u iznosu 101,4 milijuna eura, odnosno 32,4 posto više nego 2019. godine, kako bi se do 2027. uspostavile stalne snage s 10.000 službenika graničnog nadzora.

U nacrtu stajališta Vijeća ukupno se predviđaju odobrena sredstava za preuzimanje obveza u iznosu od 166,8 milijardi eura i odobrena sredstva za plaćanje u iznosu od 153,1 milijarde eura. Riječ je o povećanju od 0,6 posto za preuzimanje obveza i 3,3 posto za plaćanja u odnosu na izglasani proračun za 2019. godine.

Na temelju iscrpne tehničke analize apsorpcijske sposobnosti i provedbe svih pojedinačnih programa obveze su smanjene za 1,5 milijardi eura u odnosu na Komisijin nacrt proračuna. Kad je riječ o plaćanjima, nije se smatralo da su potrebne ili prikladne znatne prilagodbe.

Vijeće je donijelo i stajalište o četiri izmjene proračuna za 2019., odnosno usvojilo ih je bez izmjena.

Cilj je tih izmjena uključiti u proračun za 2019. višak nastao provedbom proračuna za godinu 2018. (1,8 milijardi eura) te ojačati programe Obzor 2020. i Erasmus+ za 100 milijuna eura, kako je dogovoreno tijekom pregovora o proračunu EU-a za 2019.

Osim toga, 293,6 milijuna eura namijenjeno je za pružanje financijske pomoći Italiji, Rumunjskoj i Austriji zbog prirodnih katastrofa koje su te države pretrpjele 2018.

Ažurirane su i prihodovna i rashodovna strana proračuna za 2019. kako bi se u obzir uzeo najnoviji razvoj događaja, što obuhvaća i odgodu povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz EU do 31. listopada 2019. godine. Proračun Europskog parlamenta posebno je povećan za 15,1 milijun eura kako bi se pokrili troškovi informativne kampanje uoči europskih izbora u Ujedinjenoj Kraljevini te troškovi parlamentarne pomoći.

Ovo stajalište Vijeća državni tajnik Tiilikainen predstavit će Europskom parlamentu na plenarnoj sjednici u rujnu. Očekuje se da će ih Parlament usvojiti do 23. listopada.

Time će se pokrenuti razdoblje mirenja u trajanju od tri tjedna, koje će započeti 29. listopada i završiti 18. studenoga. Cilj je tog postupka mirenja postići dogovor između Vijeća i Europskog parlamenta o proračunu EU za 2020. godinu.

Očekuje se i da će Parlament usvojiti nacrte izmjena proračuna koje se odnose na proračun EU za 2019. na plenarnim sjednicama u rujnu i listopadu, priopćeno je iz Vijeća Europske unije.

 

Ana Raić-Knežević