Arhitektura korporativne sigurnosti daje odgovor kako sigurnost uskladiti sa poslovnom strategijom

U petak 6. rujna započinje dugo očekivani program obrazovanja – certificirani menadžer korporativne sigurnosti, kojeg organizira i provodi Hrvatska udruga menadžera sigurnosti (HUMS).

Program započinje dr.sc. Darija Ivandić Vidović koja će održati predavanje o Arhitekturi korporativne sigurnosti.

 Ciljevi

 Cilj je upoznati polaznike/ice sa strateškim pristupom izgradnje, razvoja i upravljanja korporativnom sigurnošću u poslovnom sustavu kroz definiranje vizije, misije, vrijednosti i ciljeva korporativne sigurnosti. Također cilj je identificirati poslovne procese korporativne sigurnosti kao i njihovu poziciju te potrebne uloge korporativne sigurnosti  u korporaciji s jasnim ovlastima i odgovornostima. Naposljetku u uspostavljenom sustavu definirati portfelj korporativne sigurnosti te sustav mjerenja njegove učinkovitosti.

Kompetencije

Nakon završenog modula polaznik/ica će moći:

  • primijeniti teoriju strateškog menadžmenta u praksi
  • verbalno objasniti strategiju, politike i procedure korporativne sigurnosti
  • planirati i realizirati projekt uspostave sustava korporativne sigurnosti
  • identificirati i kategorizirati poslovne procese korporativne sigurnosti
  • uspostaviti sustav mjerenja/kontrole i unapređenja poslovnih procesa korporativne sigurnosti
  • identificirati i kategorizirati glavne uloge/pozicije korporativne sigurnosti i njihove ovlasti i odgovornosti
  • dizajnirati portfelj korporativne sigurnosti
  • definirati sustav mjerenja učinkovitosti korporativne sigurnosti
  • promicati znanja i edukaciju o strateškom pristupu izgradnje korporativne sigurnosti u poslovnom okruženju

Sadržaj modula – teme predavanja

1. Poslovna strategija poduzeća – uvod, strateški menadžment, faze strateškog menadžmenta

2. Izrada strategije, politike i procedura korporativne sigurnosti

3. Usklađivanje ciljeva korporativne sigurnosti s poslovnim ciljevima organizacije, pokretanje i realizacija projekta uspostave korporativne sigurnosti u kompaniji

4. Dizajn poslovnih procesa korporativne sigurnosti

5. Upravljanje poslovnim procesima korporativne sigurnosti

6. Ustroj i pozicioniranje korporativne sigurnosti – ovlasti i odgovornosti – izrada matrice odgovornosti u kompaniji

7. Ključna načela za uspostavu učinkovite korporativne sigurnosti, definiranje KPI-eva i praćenje njihove realizacije

8. Portfelj korporativne sigurnosti

O predavaču

Darija je rođena u Slavonskom Brodu, 1971. godine. Osnovnu i srednju školu je završila u Slavonskom Brodu a zvanje diplomiranog inženjera strojarstva, smjer brodostrojarstvo stekla je u Zagrebu na Fakultetu strojarstva i brodogradnje 1997. godine. Poslijediplomski znanstveni studij ‘Informatički Management’ upisala je 2000. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, gdje je i magistrirala 2002. godine. Njen daljnji znanstveni razvoj nastavila je na Ekonomskom fakultetu u Splitu, 2010. godine, pokretanjem postupka stjecanja doktorata izvan doktorskog studija na kojem je i doktorirala 2012. godine te stekla titulu doktora ekonomskih znanosti iz područja organizacije i menadžmenta. Kroz svoj znanstveni i poslovni razvoj aktivno je sudjelovala na velikom broju međunarodnih i domaćih znanstvenih i stručnih skupova objavivši niz radova, samostalno i u koautorstvu.

Gost predavač je od 2008. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, PDS Organizacija i management i Informatički management. Članica je predsjedništva Hrvatske udruge za upravljanje projekata IPMA Hrvatska. Predavač je na visokom učilištu Effectus gdje je nositelj tri predmeta: Pregovaračke vještine, Poslovne informacije i SAP.

Prvo zaposlenje ostvarila je 1997. godine kao projektant termoenergetskih postrojenja u Austrian energy&enviroment – Termoenergetska postrojenja, gdje je provela nešto više od godinu dana. Nakon toga, 1998. godine zaposlila se je u CROATIA osiguranju d.d. gdje i danas radi. Obavljala je niz različitih poslova od radnog mjesta projektanta informacijskih sustava, menadžera procesa, sve do različitih rukovodećih pozicija. Trenutno je na poziciji direktorice Sektora za upravljanje portfeljem projekata i razvoj organizacije.

Njena temeljna područja djelovanja su procesni, projektni i organizacijski  menadžment kao i menadžment upravljanja kvalitetom. Projektnim menadžmentom se počela baviti intenzivno od 2002. godine položivši niz certifikata iz područja upravljanja projektima. Zadnji certifikat koji je položila je  Certified  Projects  Director IPMA Level A, CAPM-CERT – Croatian Association for Project Management, srpanj, 2017. Vodila je i vodi niz korporacijskih projekata poput izrade koncepta i provedbe poslovne strategije poduzeća, restrukturiranja poduzeća, optimizacije poslovnih procesa i organizacijske strukture, uspostavljanje i razvoj projektnog ureda i upravljanja projektima u poduzeću uključivo sustave upravljanja troškovima na projektima, sustave upravljanja rizicima kao i sustave praćenja performansi odnosno rezultata isporučenih projekata, uspostave sustava operativne izvrsnosti, uvođenja SixSigma sustava upravljanja, uvođenja ISO sustava upravljanja kvalitetom, uspostave cjelovitog repozitorija poslovnih procesa, uspostave i razvoja sustava upravljanja promjenama i ostalo.

Darija je suautorica i prve knjige o korporativnoj sigurnosti u RH, objavljenoj 2011. godine u izdanju Hrvatske udruge menadžera sigurnosti.

DBO/ Foto: HUMS