Kako poboljšati protupožarnu zaštitu u poduzećima?

Kako poboljšati protupožarnu zaštitu u poduzećima?
florijanservis.hr

Florijan servis je tvrtka specijalizirana za protupožarnu zaštitu (usluge vatrogasnih tehničara, outsourcing postojećih vatrogasnih postrojbi) koja u sklopu usluga protupožarne zaštite, ovisno o kategoriji ugroženosti od požara štićene lokacije, može ponuditi usluge dežurnog vatrogasca.

Usluge dežurnog vatrogasca nude se u vidu kvalificiranih vatrogasnih tehničara koji dopunjava postojeću vatrogasnu postrojbu ili vatrogasno dežurstvo.

Uz dodatnu suglasnost Florijan servis u mogućnosti je osnovati cijelu vatrogasnu postrojbu za određeni objekt visoke ugroženosti od požara, a u tehničkom dijelu protupožarne zaštite može ponuditi ugradnje analognih i digitalnih sustava vatrodojave te napredne uređaje za gašenje požara.

Rješenja Florijan servisa d. o. o. u protupožarnoj zaštiti uvijek započinje procjenom rizika kako bi rješenja za zaštitu objekta od požara bila učinkovita i zadovoljavala pravnu regulativu, a zatim se izrađuje detaljan protupožarni i evakuacijski plan.

Više informacija možete pronaći na službenoj stranici Florijan servisa: www.florijanservis.hr.

PO/Foto: florijanservis.hr