Klizišta ne daju ulazne parametre za projektiranje kao prije potresa

Vlada nabavlja lijek protiv COVID-19
Hina/ Dario Grzelj

Ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Darko Horvat, rekao je da postoji velika doza opreza geologa spram aktiviranih klizišta i geoloških pojava na potresom pogođenom području.

Naime, aktivna klizišta u ovom trenutku više ne daju ulazne parametre za projektiranje kao prije potresa.

Od Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Vlada će u ponedjeljak dobiti kartu gdje će zorno grafički biti pojašnjeno na kojim područjima struka ne bi trebalo obnavljati i graditi jer je sastav tla takav da više nema specifičnu nosivost koja bi dala sigurnost da je objekt koji će se tamo napraviti do neke mjere protupotresno stabilan.

Ministar Horvat podsjetio je da se u novim zakonskim izmjenama jasno kaže da će onima koji žive na prostoru na kojem se neće moći graditi Republika Hrvatska, županija ili grad osigurati novi zamjenski prostor na kojem će gradnja biti moguća.

Više pročitajte ovdje.

PO/Foto: Hina/ Dario Grzelj