KAZ-ova konferencija o geopolitici i ekonomskom razvoju Europe: Energetska sigurnost u fokusu svih sudionika

Energetska sigurnost u fokusu
Svijetsigurnosti.com

U zagrebačkom hotelu Dubrovnik, danas je održana konferencija o geopolitici i ekonomskom razvoju Europe. Organizator konferencije bila je Konrad Adenauer Zaklada u Hrvatskoj u suradnji s Fakultetom političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

Otvarajući konferenciju, dr. Michael Lange (na slici), direktor Ureda KAZ Hrvatska, rekao  je da postizanje dugoročnih klimatskih ciljeva neće biti jednostavno i neće se moći ostvariti samo zatvaranjem nuklearnih elektrana u SR Njemačkoj. Lange je istaknuo važnost geopolitičkog aspekta energetske sigurnosti, naglašavajući da je osiguranje opskrbe električnom energijom važno za sve nas. “Odnos između EU i Rusije poremećen je i zbog energetske politike”, rekao je Lange.

Marta Zorko sa Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, kazalaa je da se o energetskoj sigurnosti ne može govoriti bez sigurnosti hrane, sigurnosti vode odnosno strateških resursa. “Naravno, pitanje je je li voda strateški resurs ili temeljno ljudsko pravo, istaknula je Zorko.

Dekan Veleučilišta VERN, Vlatko Cvrtila istaknuo je da je sigurnost dominantna varijabla u osiguranju određenih strateških interesa. Cvrtila je rekao da tek sada energija ulazi u velike strategije država. On smatra da je energija i pristup energiji u pozadini svih politika pa i kao ključni sadržaj svih drugih politika. Uz stav da nam treba potpuno smanjenje degradacije okoliša, Cvrtila je zaključio da je energija danas zapravo nastavak politike drugim sredstvima.

Izuzetno zanimljivo predavanje na temu trenutnih izazova energetske politike, održao je Frank Umbach, Direktor Europskog centra za energiju i istraživanje sigurnosti, sa Kings Collegea u Londonu. Umbach je rekao da su klimatske prilike i energetska sigurnost povezane ali da između njih postoji određeni jaz. Kao glavne izazove energetske sigurnosti, Umbach je naveo sigurnost opskrbe, gospodarsku konkurentnost i politike zaštite okoliša.

Na kraju konferencije održan je i okrugli stol ” Strateški resursi i budućnost razvoja Europe” na kojem su sudjelovali: Frank Umbach, ECFERS London, Luka Brkić, FPZ Zagreb, Mišo Mudrić, Pravni fakultet Zagreb, Robert Mikac, FPZ Zagreb, Darko Pavlović, Plinacro i Anđelko Brezovnjački, Matica Hrvatska. Moderatorica je bila marta Zorko, sa fakulteta političkih znanosti u Zagrebu.

DBO