JE LI ZAGREB SIGURAN GRAD: Bandić predstavlja rezultate velikog istraživanja o percepciji sigurnosti građana

Svijetsigurnosti.com

Na današnjoj sjednici Vijeća za prevenciju Grada Zagreba, gradonačelnik Milan Bandić članovima Vijeća predstaviti će rezultate istraživanja javnog mnijenja o percepciji sigurnosti građana i suradnji građana i Gradske uprave na području urbane sigurnosti.

Ovo prvo reprezentativno istraživanje, je obuhvatilo 3400 punoljetnih građana Zagreba na području 17 gradskih četvrti.

Područje istraživanja bila su: procjena susjedstva, problemi kvaliteta života u gradu i četvrti, odgovornost za sigurnost i kvalitetu života, gradske službe i tijela, osobna dobrobit, osjećaj sigurnosti i samozaštitna ponašanja, ranija viktimiziranost, ocjena rada policije i povjerenje u kaznenopravni sustav i opća i socio-demografska obilježja sudionika.

Rrezultate istraživanja prezentirati će Valentina Kranželić, izv.prof.dr.sc na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu i predsjednica Povjerenstva Grada Zagreba za organizaciju istraživanja.

Ostali članovi Povjerenstva bili su: Alen Ostojić, mag.pol. i mr.sig., zamjenik predsjednice, prof.dr.sc. Irena Cajner Mraović, prof.dr.sc. Irma Kovčo Vukadin, izv.prof.dr.sc. Martina Ferić, prof.dr.sc. Vlatko Cvrtila, dr.sc. Kruno Borovec, Mirjana Zubak, mag.soc.paed. i Nada Štos, koordinatorica.

DBO