Bandić imenovao nove članove Stožera civilne zaštite Grada Zagreba

Ne može se ni prepoznati a kamoli spriječiti
Facebook BM 365 SRS

Gradonačelnik Milan Bandić osnovao je i imenovao  Stožer civilne zaštite Grada Zagreba.

U Stožer su imenovani:
– za načelnika:
Dr. sc. Olivera Majić, zamjenica gradonačelnika

– za zamjenika načelnika:
Dr. sc. Pavle Kalinić (na slici), pročelnik Ureda za upravljanje u hitnim situacijama

– za članove:
Damir Pilčik, pročelnik Područnog ureda Državne uprave za zaštitu i spašavanje Zagreb,
Siniša Jembrih, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba,
Željko Prša, načelnik Policijske uprave zagrebačke Ministarstva unutarnjih poslova,
Javor Lozar, zapovjednik Vatrogasne zajednice Grada Zagreba,
Dr.sc. Vjekoslav Jeleč, pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo,
Alan Ordulj, zamjenik pročelnika Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet,
Doc. prim. dr. sc. Dubravko Huljev, ravnatelj Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba,
Prof. dr. sc. Mladen Bušić, ravnatelj bolnice Sv. Duh,
Petar Penava, ravnatelj Gradskog društva Crvenog Križa Zagreb,
Ivica Radić, pročelnik stanice Zagreb Hrvatske gorske službe spašavanja,
Ivica Ćukušić, zapovjednik specijalističke postrojbe civilne zaštite,
Ana Stojić Deban, predsjednica uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o.

Stožer civilne zaštite Grada Zagreba predstavlja stručno, operativno i koordinativno tijelo koje usklađuje djelovanje operativnih snaga civilne zaštite u pripremnoj fazi prije nastanka posljedica izvanrednog događaja i tijekom provođenja mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.

Stožer obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnostima nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na svom području, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.

Radom Stožera rukovodi načelnik Stožera, a kad se proglasi velika nesreća ili katastrofa, rukovođenje preuzima gradonačelnik Grada Zagreba, ili po ovlaštenju gradonačelnika Grada Zagreba, načelnik Stožera.

Stručne, administrativne i tehničke poslove za Stožer obavlja Ured za upravljanje u hitnim situacijama.

DBO