Izvanredno stanje zbog poplava: Rijeka Kupa ulazi u kuće, izaziva odrone, plavi ceste…

Rijeka Kupa

Obilne oborine izazvale su poplave u više županija. Ravnateljstvo civilne zaštite javlja da su u Gorskom Kotaru tijekom petka uvedene izvanredne mjere obrane od poplava i izvanredno stanje na zaštitnim vodnim građevinama za rijeku Kupu gornji i donji tok, mali sliv Gorski kotar.

Zečjim nasipima zaštićene su kuće u naselju Kuželj, ali je voda ušla i poplavila dvorišta i podrume šest obiteljskih kuća.

Zbog izlijevanja rijeke Kupe i odrona za sav promet zatvorene su ceste Brod na Kupi – Hrvatsko, Brod na Kupi – Brod Moravice i Blaževci – Plemenitaš – Lukovdol – Zapeć.

Trenutno vodostaj rijeke Kupe stagnira ili je u manjem porastu na cijelom toku, a nadležne službe su na terenu.

Zbog obilnih kišnih oborina na području Sisačko-moslavačke županije u petak je došlo je do plavljenja podrumskih prostorija. Županijski centar 112 Sisak zaprimio je veći broj poziva građana kojima je voda prodrla u podrumske prostorije i dvorišta. Najviše poziva bilo je iz Petrinje, Siska, Novske i Kutine.

Komunalne službe i vatrogasci su na terenu i rade na ispumpavanju vode i povećanju protočnosti odvodnih kanala. Vreće s pijeskom dostavljene su od strane DVD-a Mladost za jednu kuću u Novom Selu.

Zbog naglog porasta vodostaja rijeke Kupe i praćenja stanja obrane od poplave na području grada Karlovca, u petak u popodnevnim satima održana je zajednička sjednica Stožera civilne zaštite Karlovačke županije, Stožera civilne zaštite grada Karlovca s predstavnicima Hrvatskih voda i Ravnateljstva civilne zaštite.

Ne očekuje se veća ugroza od rijeka Dobre, Korane i Mrežnice.

“Sukladno predviđenim vodostajima rijeke Kupe od maksimalno 750 cm, očekuje se redovna obrana od poplave. Na kritična mjesta postavljene su vreće s pijeskom. Tijekom 17. rujna postavit će se vodene barijere na prometnicu D36 uz rijeku Kupu, naselje Koritinja, kao i na nasip u predgrađu grada Karlovca – Brodarci”, priopćeno je iz Ravnateljstva civilne zaštite.

Zbog izlijevanja rijeke Kupe zatvorena je državna cesta DC228 na dionici Jurovski Brod-Kamanje, a zbog izlijevanja rijeke Dobre državna cesta DC42 Ogulin-Vrbovsko.

“Na području grada Karlovca i Ogulina sve operativne snage su u stanju pripravnosti te po potrebi izlaze na teren”, poručuju iz Ravnateljstva civilne zaštite.

RSS