HZZO upozorava građane da ne nasjedaju na pokušaje prijevare

HZZO upozorava građane da ne nasjedaju
Pixabay

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) upozorava građane da ne nasjedaju na pokušaje prijevare od strane različitih trgovaca i akvizitera koji se lažno predstavljaju kao djelatnici HZZO-a te pri tome, telefonski ili na kućnim adresama građana, nude usluge masaže, pretrage, skupe aparate i preparate.

HZZO je u proteklih nekoliko godina više puta zaprimio dojave građana o prevarantima koji zloupotrebljavaju ime HZZO-a prilikom čega nude različite usluge i aparate pa čak i traže novčani polog ili pin bankovnih kartica.

HZZO obavlja poslove koji se tiču ostvarivanja prava na obvezno zdravstveno osiguranje i to isključivo na lokacijama ispostava i područnih ureda, a ne na kućnim adresama.

Djelatnici HZZO-a ne bave se prodajom niti preporukom bilo kakvih proizvoda.

Izabrani doktori primarne zdravstvene zaštite ne sudjeluju u prodaji medicinskih aparata.

Građane koji se nađu u spomenutoj situaciji pozivaju se da policiji prijave pokušaj prijevare.

PO/Foto: Pixabay