Robert Kopal o budućnosti obrazovanja

Robert Kopal: Trebamo li biti zabrinuti za budućnost?
Izv.prof.dr.sc. Robert Kopal, dekan Visokog učilišta Effectus

Trendovi u visokom obrazovanju stalno se mijenjaju, a tim trendovima u desetljećima pred nama morat će se prilagoditi i Hrvatska.

Neki od tih trendova već su zaživjeli uslijed pandemije, a brojke pokazuju kako je u zadnjem desetljeću broj studenata u porastu, kako u Europskoj uniji tako i u Hrvatskoj.

Prema zadnjim dostupnim podacima Državnog zavoda za statistiku sve veći broj građana u upisuje visoka učilišta, a primjećuje se i kako u zadnjih desetak godina sve veći broj studenata upisuje privatna učilišta.

Podatci s Eurostata pokazuju da se u odnosu na 2003. na privatna učilišta 2016. upisalo četiri puta više studenata.

Jedno od prepoznatih privatnih visokih učilišta je i Effectus, koji od prve generacije upisa 2010./2011. do danas broji 814 diplomiranih studenata.

Na Effectusu stopa registrirane zaposlenosti iznosi 98.6%, što označava postotak studenata koji su se uspješno zaposlili nakon stjecanja diplome.

Izv. prof. dr. sc. Robert Kopal, dekan Visokog učilišta Effectus, za Indeks.hr progovori je o tome koji sve globalni trendovi mijenjaju paradigmu obrazovanja, kakva je budućnost obrazovanja i kako se hrvatski obrazovni sustav prilagođava globalnim trendovima.

Kopal je istaknuo kako je obrazovanje sektor koji je jako pogođen pandemijom, a posljedice mogu ostati i trajno.

Rekao je da studenti moraju steći vještine budućnosti, koje će im omogućiti snalažljivost i prilagodbu novim okolnostima, kako bi se uspješno pripremili za poslove budućnosti.

Budućnost obrazovanja opisao je kao on-demand, na zahtjev, s dvije ključne karakteristike – individualizirano (personalizirano) i prilagođeno potrebama tržišta rada te je rekao da će se posebno morati prilagoditi timski umjesto frontalnog oblika rada.

Istaknuo je da budućnost obrazovanja možemo svesti na misao da je znanje važno, ali je stvaranje još važnije.

Sve što je izv. prof. dr. sc. Robert Kopal rekao za Indeks.hr možete pronaći ovdje.

PO/Foto: HUMS