Hrvatski sabor: Donesen Zakon o privatnoj zaštiti

Zakon je donesen sa 75 glasova "za", 35 "protiv“ i  2 "suzdržana" zastupnika.

Hrvatski sabor u petak, 31. siječnja 2020. je donio novi Zakon o privatnoj zaštiti kojim se preciziraju ovlasti čuvara i zaštitara te nastoji podići razina kvalitete obavljanja zaštitarskih usluga u Republici Hrvatskoj, a koji će zamijeniti važeći iz 2003.

Zakon je donesen sa 75 glasova “za”, 35 “protiv“ i  2 “suzdržana” zastupnika.

U Hrvatskoj postoje 253 trgovačka društva za tjelesnu i tehničku zaštitu, 111 obrta tehničke zaštite i 147 unutarnjih čuvarskih službi s ukupno 16.447 aktivnih osoba s dopuštenjem za obavljanje poslova privatne zaštite.

Ovim se Zakonom po prvi puta jasno definira djelatnost privatne zaštite kao sigurnosna djelatnost s gospodarskim obilježjima, koja se treba kontinuirano razvijati i unapređivati s ciljem osiguravanja njezine efikasne zaštitne uloge u sustavu sigurnosti.

Novina je što će čuvarske poslove ubuduće obavljati i osobe koje imaju završenu osnovnu školu. Trenutačno je niža stručna sprema, odnosno jednogodišnja ili dvogodišnja srednja škola, minimalan stupanj obrazovanja za obavljanje čuvarskih poslova. Novina je da se pod sredstvima prisile zaštitarima sada dopušta korištenje raspršivača dozvoljenih neškodljivih tvari i sredstva za vezivanje, popularne lisice. Također, novina je da se zaštitaru omogućuje primjena ovlasti izvan perimetra zaštite i to u slučaju kada sa svog radnog mjesta uoče protupravnu radnju.

Zbog prevelike subjektivnosti osoba koje su dosada izrađivale prosude ugroženosti objekata te nepostojanje odgovarajućih kvantitativnih pokazatelja visine rizika u štićenim objektima i prostorima, uvedena je  novina  da se primjenjuje  metodologija procjene rizika prije uspostave privatne zaštite. Također, novina je da se  propisuju  uvjeti koje za obavljanje te djelatnosti u Hrvatskoj moraju ispunjavati pravne osobe i obrtnici te fizičke osobe koje dolaze s područja EU-a te se, vezano za to, regulira obavljanje povremenih i privremenih poslova privatne zaštite.

Ukida se odobrenje za obavljanje djelatnosti privatne zaštite, a uvodi se i sigurnosna provjera ne samo za odgovorne osobe iz pravnih osoba nego i za druge osobe iz registara osnivača trgovačkog društva.

U uvodnim aktivnostima prije donošenja Zakona, Ministarstvo unutarnjih poslova RH isticalo je da je cilj  koji se Zakonom želi postići uspostava efikasne djelatnosti privatne zaštite, osposobljene, obučene i opremljene za preventivno i operativno djelovanje u okolnostima visokog rizika i njenaintegracija u sustav domovinske sigurnosti Republike Hrvatske, uspostava sigurnosne kulture u društvu i razvoj zaštitarskog tržišta, što će pridonijeti povećanju standarda osoba koje obavljaju navedene poslove i u konačnici rezultirati povećanjem opće društvene sigurnosti građana.

DBO/ Foto: VRH