GRADSKI URED ZA HITNE SITUACIJE IZRADIO ZNAČAJAN DOKUMENT ZA SIGURNOST GRADA – Utvrđen i popis objekata kritične infrastrukture Grada Zagreba

Prijedlog Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Zagreba, naći će se na dnevnom redu Gradske skupštine Grada Zagreba, u četvrtak, 21. ožujka 2019.

Nositelj ovog izrazito značajnog dokumenta za sigurnost Grada Zagreba, bio je Ured za upravljanje u hitnim situacijama, kojeg vodi dr.sc. Pavle Kalinić.

Izrada Procjene rizika od velikih nesreća obveza je gradonačelnika temeljem članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite. Procjena rizika polazišni je dokument za izradu svih planova i aktivnosti  na smanjenju rizika od katastrofa, prioritizaciju ulaganja te održivi razvoj.

Prijedlog sadrži  popis identificiranih prijetnji i rizika za Grad Zagreb a to su: potres, poplava, industrijske nesreće, ekstremne temperature i epidemije i pandemije.

Prijedlog je zanimljiv jer donosi cjelovit popis objekata kritične infrastrukture.

Tako, na području Grada Zagreba kritičnu infrastrukturu čine slijedeći objekti:

 • 17 bolnica,
 • 4 domova zdravlja,
 • 5 glavnih crpilišta pitke vode,
 • 2700 km vodovodne mreže,
 • 14 crpnih i prepumpnih stanica,
 • 5220 km podzemne električne mreže,
 • 3581 km nadzemne električne mreže,
 • 36 trafostanica,
 • 3087 km podzemne plinske mreže,
 • 2 kuglasta spremnika za ukapljeni plin po 1000 m3 ,
 • 2 cilindrična spremnika po 100 m3 ,
 • 73 benzinske crpke,
 • 20 spremnika nafte i naftnih derivata,
 • 2130 km cestovne mreže,
 • 300 semaforiranih križanja,
 • 58 km željezničke pruge,
 • 41 opasno postrojenje.

Zbog javne dostupnosti dokumenta, Ured za upravljanje u hitnim situacijama Grada Zagreba u dokumentu nije naveo  točne lokacije objekata koji se smatraju kritičnom infrastrukturom.

DBO/ Foto: Svijetsigurnosti.com