Edukacija povjerljivih osoba – internih korporativnih istražitelja

Edukacija povjerljivih osoba
Jedan od predavača na seminaru je i Dinka Rajčić, članica Uprave INTEL-PLANa, ujedno potpredsjednica Hrvatske udruge menadžera sigurnosti

Prema odredbama  Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, koji je na snazi od 1. srpnja 2019., sve tvrtke koje zapošljavaju više od 50 radnika moraju uspostaviti sustav unutarnjeg prijavljivanja  nepravilnosti poput kršenja zakona i drugih propisa te nesavjesnog upravljanja javnim dobrima, javnim sredstvima i sredstvima Europske unije.

Poslodavac je u obvezi imenovati tzv. povjerljivu osobu, i njezinog zamjenika zadužene za zaprimanje prijava nepravilnosti i vođenje postupka u vezi s prijavom nepravilnosti u roku od devet mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti. Taj rok istekao je 1.  travnja 2020.

ZZPN, u skladu s Direktivom EU 2019/1937 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti osoba koje prijavljuju nepravilnosti (Direktiva), regulira da prijavitelji prvo trebaju koristiti postupak unutarnjeg prijavljivanja, tamo gdje postoji, kako bi se poslodavcu dala prilika da nepravilnosti sam otkloni, a tek potom vanjsko prijavljivanje ili razotkrivanje. Za prijavitelje je to važno radi eventualnog pokretanja sudskog postupka, kako bi izbjegli nepovoljan sudski ishod zbog nekorištenja pojedinih kanala prijavljivanja.

Kako bi olakšala poslodavcima imenovanje stručnih i kompetentnih osoba, Hrvatska udruga menadžera sigurnosti u partnerstvu s Visokom policijskom školom u Zagrebu  dizajnirala je program edukacije  povjerljivih osoba – internih istražitelja. Edukacija će se održati u Zagrebu, hotel International, u utorak 29. lipnja 2021.

Program čine četiri modula u ukupnom trajanju od 10 nastavnih sati:

  • Normativni okvir internih istražitelja: prof.dr.sc Stjepan Gluščić, Visoka policijska škola u Zagrebu
  • Prijavljivanje nepravilnosti i postupanje po prijavi  nepravilnosti. Joško Morić, mag.politologije, povjerljiva osoba, predsjednik Povjerljivog odbora Grupe Zagrebački holding
  • Sudska zaštita: mr. Iris Gović Penić, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu
  • Privatni detektivi kao komponenta istraživanja prijavljenih nepravilnosti: Dinka Rajčić, dipl.iur., članica Uprave tvrtke INTEL-PLAN, potpredsjednica Hrvatske udruge menadžera sigurnosti

Na kraju intenzivne, desetosatne edukacije i završnog ispita, polaznici će dobiti Certifikat povjerljive osobe za zaprimanje prijava nepravilnosti i vođenje postupka u vezi s prijavom nepravilnosti.

Voditelji programa su dr.sc. Krunoslav Borovec, dekan Visoke policijske škole u Zagrebu i Alen Ostojić,CSO,CMKS,CMS, predsjednik Hrvatske udruge menadžera sigurnosti.

Više informacija o programu i prijavi zatražite putem e-maila: info@uhms.hr ili mob. 091 44 55 017.

PO/ Foto: Svijetsigurnosti.com