Časnica za vezu Frontexa posjetila Ravnateljstvo policije

MUP RH

Glavni ravnatelj policije Nikola Milina primio je u petak, 5. listopada 2018. u nastupni posjet Frontexovu časnicu za vezu, gđu Katalin Pokorny.

Pokorny je sukladno Uredbi (EU) 2016/1624 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. rujna 2016. o Europskoj graničnoj i obalnoj straži imenovana časnicom za vezu za klaster država koje osim Republike Hrvatske čine i Mađarska, Rumunjska i Slovenija.

Sjedište časnice za vezu je u Mađarskoj, a sukladno odluci Frontex-a, navedena počinje sa svojim radom 15. listopada 2018.

Zamjenik glavnog ravnatelja policije g. Jozo Šuker, pomoćnik glavnog ravnatelja policije i načelnik Uprave za granicu, g. Zoran Ničeno, prezentirali su ustrojstvo i djelokrug rada granične policije te upoznali Frontexovu časnicu za vezu s problematikom i izazovima s kojima se susreće granična policija u svom svakodnevnom radu. Razgovarali su o prioritetima zajedničkih aktivnosti hrvatske granične policije s Frontexom, kao i nužnosti jačanja aktivnosti s Frontexovom časnicom za vezu s trećim zemljama kroz buduće sklapanje statusnih sporazuma sa susjednim državama, i aktivnostima koje bi se u tim državama trebale poduzimati.

RSS