ANALIZA SIGURNOSTI HRANE: Prodaje se hrana zaražena bakterijama i plijesni

Hrvatska agencija za hranu objavila je izvješće Centra za sigurnost hrane o rezultatima samokontrola proizvođača hrane tijekom tri godine.

Kako piše Dalmacija danas, analiziran je ukupno 15.281 uzorak hrane. Svake godine obrađeno je više od 5.000 uzoraka. Najviše je analizirano polugotovih i gotovih jela, a potom slijede kolači, žitarice, pekarski proizvodi i tjestenine, meso i mesni proizvodi, mlijeko i mliječni proizvodi, te bezalkoholna pića, pivo i led. Uzorci hrane analizirani su na mikrobiološke parametre u skladu s Uredbom i Vodičem o mikrobiološkim kriterijima za hranu, a rezultati su obrađeni i prikazani zbirno, stoji u izvješću Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu.

Treba naglasiti da se u izvješću Centra za sigurnost hrane ne navodi tijekom koje je tri godine inspekcija provedena.

Rezultati izvješća ukazuju na prisustvo povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija u većini kategorija hrane. Slijede enterobakterije, zatim plijesni i kvasci, a u manjem broju kategorija hrane utvrđena je kontaminacija bakterijama. Treba napomenuti da povećan broj aerobnih mezofilnih bakterija u hrani obično ukazuje na starost i lošiju mikrobiološku kakvoću hrane.

Više o izvješću pročitajte OVDJE.

RSS