Zoran Bogadi novi predsjednik ASIS International – Ogranak Hratska

Zoran Bogadi

Na sjednici Osnivačke skupštine održanoj početkom prosinca u Zagrebu, na prijedlog Inicijativnog odbora prisutni članovi ASIS International jednoglasno su donijeli odluku o osnivanju udruge “ASIS International – Ogranak Hrvatska”. Za predsjednika Udruge izabran je Zoran Bogadi, za zamjenika predsjednika Aleksandar Pašagić, CPP, za članove Upravnog odbora Dragan HorvatVlado Zorić i Darko Gelo, a za blagajnika Ivica Puljiz.

Vizija ASIS Internationala je biti prepoznat kao vodeća organizacija u unaprjeđivanju sigurnosti širom svijeta, dok je misija promicati izvrsnost i vodstvo u zvanju menadžmenta sigurnosti. Stoga će “ASIS International – Ogranak Hrvatska” svojim radom podržati i provoditi predmetne aktivnosti na lokalnoj i regionalnoj razini.

Osnivačku skupštinu podržao je svojim dolaskom Marko Šukilović, CPP, regionalni potpredsjednik ASIS Europe za južnu Europu. U dogovoru s uredom Events & Communications ASIS Internationala iz Bruxellesa na skupštini je prikazana i prezentacija “ASIS Europe 2020 presentation”, kojom je prisutnima najavljena konferencija ASIS EUROPE 2020 – From Risk to Resilience. Navedena konferencije će se održati od 1. do 3. travnja u Pragu u Češkoj.

Svi zainteresirani članovi ASIS International koji se žele pridružiti udruzi “ASIS International – Ogranak Hrvatska” ili jednostavno trebaju više informacija, mogu se obratiti direktno predsjedniku udruge putem e-mail-a: zoran.bogadi@gmail.com ili putem LinkedIn-a www.linkedin.com/in/zbogadi

Bogadi je menadžer korporativne sigurnosti sa velikim iskustvom. Bio je voditelj korporativne sigurnosti Hrvatskog Telekoma, a od nedavno je menadžer korporativne sigurnosti INA d.d.

DBO/ Foto: HUMS